Chi tiết

Bí quyết thành công nhờ tiêu chuẩn ISO mới

Để có thể tồn tại và phát triển trong thị trường với nhu cầu đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, các doanh nghiệp cần liên tục cải thiện quy trình sản xuất và quản lý chất lượng. Việc một tiêu chuẩn chất lượng mới ra đời sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện được điều này.

Sự ra đời của bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9004 đã ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp trên thế giới. ISO 9004 giúp các doanh nghiệp không chỉ vươn tới những thành công bền vững mà còn trang bị cho họ những bí mật và chiến lược của một số các doanh nghiệp đã tồn tại lâu dài, giúp các họ chuẩn bị để đối mặt với những thách thức trong thời đại mới và tối ưu hóa hiệu suất công việc trong cùng một khoảng thời gian.

Charles Corrie, thư ký của ủy ban ISO – người đã phát triển khung tiêu chuẩn, cho biết mục tiêu của khung tiêu chuẩn này không chỉ là giúp doanh nghiệp “tồn tại”, mà còn “phát triển bền vững”.

“Sự thất bại kinh doanh thường là do không thích nghi với những thay đổi trong thị trường, thiếu tính cạnh tranh hoặc áp dụng không hiệu quả các công nghệ” ông nói.

“ISO 9004 được xây dựng dựa trên những chiến lược chiến lược, những điển hình thực hành tốt nhất về tiêu chuẩn chất lượng và những kinh nghiệm của một số doanh nghiệp thành công trên thế giới, cung cấp sự hướng dẫn cho bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô hoặc thể loại. Điều này bao gồm cách dự đoán những thách thức trong tương lai và cách đạt được mức hiệu suất công việc cao hơn trong quá trình hoạt động. ”

Tiêu chuẩn là một phiên bản đã sửa đổi của ISO 9004: 2009, được xây dựng dựa trên những chỉ dẫn nhằm giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất tổng thể của họ bằng cách phát huy đầy đủ tiềm năng của hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9004 có thể giúp các doanh nghiệp chuyển sang cấp độ cao hơn ISO 9001 bằng cách giải quyết các vấn đề như sự liên kết trong quá trình triển khai chiến lược, thống nhất giữa mục tiêu và chính sách trong bối cảnh rộng lớn hơn về tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị và văn hóa của doanh nghiệp.

ISO 9004 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 176 , tiểu ban SC 2 – Hệ thống chất lượng và ban thư ký do BSI , thành viên ISO của Vương quốc Anh tổ chức.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới