Chi tiết

Bộ Công Thương hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn triển khai Thực hành 5S

Triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012, trong năm 2017-2018, Bộ Công Thương đã giao Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO thực hiện nhiệm vụ “Đào tạo, hướng dẫn triển khai thực hành tốt 5S” cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Các hoạt động chính trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ gồm (1) Đào tạo thực hành 5S và (2) Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn triển khai áp dụng thực hành 5S tại doanh nghiệp.

Trong năm 2018, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ và cấp chứng chỉ cho các doanh nghiệp ngành da giầy, nhựa, hóa chất, năng lượng, thép, điện tử-tin học, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản trên toàn quốc theo chương trình đính kèm. (Chuong trinh va phieu dang ky 5S)

Các doanh nghiệp quan tâm tham gia đào tạo hoặc tư vấn của chương trình cần gửi đăng ký theo mẫu đính kèm. Đăng ký của học viên tham gia các khóa đào tạo và đăng ký tham gia áp dụng thực hành tốt 5S của doanh nghiệp sẽ được đánh giá và lựa chọn theo các tiêu chí do Bộ Công Thương phê duyệt.

Văn phòng NSCL

Tin mới