Chi tiết

Cách LEAN – 6 SIGMA được tích hợp với Internet vạn vật và công nghệ 4.0

Trước đây, khi chỉ có những máy tính, điện thoại và một số phụ kiện điện tử khác mới có thể kết nối với mạng lưới Internet thì hiện nay, với Internet vạn vật (IoT), khả năng kết nối đã được mở rộng ra với mọi thứ.

Ô tô, thiết bị, biển báo giao thông, trạm thời tiết, máy dò ô nhiễm, bệnh nhân y tế, thậm chí động vật trong trang trại – nếu ai hoặc bất cứ thứ gì có thể đặt máy cảm biến lên trên, thì người đó/vật đó đã trở thành một phần của IoT.

IoT là một phần không thể thiếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nó gắn liền với ngành công nghiệp sản xuất nhưng những ứng dụng của nó cũng có thể hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp khác.

Với IoT, lượng dữ liệu có sẵn của doanh nghiệp sẽ tăng lên thậm chí lớn hơn so với hiện tại. Ví dụ: các nhà bán lẻ sẽ có thông tin chi tiết về thói quen mua hàng của khách hàng; các nhà sản xuất sẽ thông tin chi tiết về mọi giai đoạn của bất kỳ quy trình nào; và thách thức của các doanh nghiệp sản xuất cũng sẽ chuyển từ việc thu thập và lưu trữ dữ liệu sang tìm ra cách tốt nhất để đưa nó vào sử dụng. Một trong những giải pháp cho vấn đề này là việc áp dụng Lean-6 Sigma.

6 Sigma tập trung vào việc loại bỏ các khiếm khuyết trong một quy trình. Lean tập trung vào việc cắt giảm chất thải trong một quy trình bằng cách chỉ giữ các công đoạn làm tăng giá trị cho sản phẩm tại cuối quy trình. Áp dụng Lean-6 Sigma có thể giúp doanh nghiệp làm sạch và định dạng lại dữ liệu theo cách nó có thể được phân tích được, loại bỏ những dữ liệu không cần thiết, vận hành quy trình hiệu quả hơn và cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

IoT và cách mạng công nghiệp 4.0 cung cấp cho các doanh nghiệp những lợi thế trong việc thu thập dữ liệu và tiềm năng sản xuất và kinh doanh thông minh kinh doanh. Tuy nhiên, vai trò của các quy trình quản lý chất lượng trong sản xuất không hề giảm bớt. Bởi vậy, các nhà quản lý và nhân viên cần nắm vững kiến thức về việc cải tiến quy trình Lean-6 Sigma một cách liên tục, để có thể đảm nhận tốt hơn vai trò đảm bảo các công nghệ mới được tích hợp vào quy trình sản xuất một cách có ý nghĩa.

Các nhà quản lý cũng nên hiểu rằng: không có bước nhảy vọt nào trong công nghệ mang lại cho doanh nghiệp một ưu thế mà không cần đến một quy trình vững chắc tại chỗ, chẳng hạn như khuôn khổ được cung cấp bởi Lean-6 Sigma và vai trò của nó trong việc áp dụng IoT cũng như trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới