Chi tiết

Cải tiến có trọng điểm theo nguyên tắc 5G

Kobetsu Kaizen là trụ cột đầu tiên của TPM, còn gọi là cải tiến có trọng điểm. Cải tiến có trọng điểm nhằm đối mặt với các vấn đề trong hoạt động của thiết bị. Tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng mục tiêu của TPM là dừng máy bằng không (các khoản dừng không có kế hoạch).

Kunio Shirose đã định nghĩa TPM không chỉ là một tập hợp các hoạt động phục hồi thiết bị ở điều kiện tối ưu mà còn tạo ra một môi trường để duy trì các điều kiện đó. Cải tiến có trọng điểm là quá trình áp dụng các phương pháp giải quyết vấn đề có hệ thống vào sản xuất, sự cải tiến không chỉ tập trung vào thiết bị mà còn vào quá trình để giảm tổn thất trong sản xuất. Điều này đạt được bằng nỗ lực hợp tác của các công nhân sản xuất và đội ngũ bảo trì.

Cách tiếp cận phương pháp giải quyết các vấn đề trong Cải tiến có trọng điểm có một số điểm tương đồng với cách tiếp cận 5G. Vậy cụ thể 5G là gì? Gemba: hiện trường; Gembutsu: những công cụ thực sự có liên quan đến Gemba; Genjitsu: những sự kiện thực tế chỉ có thể thu được từ Gemba; Genri: giải thích nguyên lý hoạt động; Gensuko: tiêu chuẩn hóa hoặc thể chế hóa.

Gemba: có nghĩa là hiện trường, nơi thực sự mà giá trị được thêm vào, nơi mà các vấn đề được giải quyết, nơi công việc đang diễn ra, là vị trí xảy ra sự cố…, có thể không phải là nơi xảy ra phần lớn các tổn thất. Bất cứ khi nào có một vấn đề hay bất thường, điều đầu tiên chúng ta cần làm là “đi đến Gemba”! Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thành viên của nhóm được chỉ định giải quyết vấn đề. Mọi người cần phải có cùng quan điểm và kiến thức về các khu vực thiết bị hiện tại đang được nghiên cứu. Trong chuyến thăm tới Gemba, 4 “G” còn lại nên được nhóm nghiên cứu xem xét.

Genbutsu: Tại Gemba, nhóm nghiên cứu nên kiểm tra các bộ phận thiết bị và vật liệu có liên quan đến vấn đề. Đôi khi, có thể có trường hợp, các bộ phận có vấn đề sẽ bị loại bỏ trước khi nhóm đến Gemba. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nên nhấn mạnh vào tất cả các phần liên quan để có thể giải thích vấn đề đã xảy ra như thế nào.

Genjitsu: đề cập đến Dữ liệu và Sự kiện xung quanh khu vực quan tâm. Trong bước này, nhóm phải thu thập tất cả các dữ liệu có sẵn về 4Ms (quy trình, thiết bị, vật liệu, con người) trước và sau khi vấn đề xảy ra. Dữ liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các sự kiện đằng sau bằng chứng mà nhóm nghiên cứu thấy và những gì thực sự đã xảy ra. Nguồn dữ liệu nên bao gồm dữ liệu trên hệ thống cũng như lời chứng thực từ các nhà vận hành thiết bị trong thời gian xảy ra sự cố.

Genri: đề cập đến nguyên lý hoạt động của thiết bị. Trước khi tham dự gia giải quyết một sự bất thường hoặc một vấn đề, người ta phải nhận thức được nguyên lý hoạt động của thiết bị. Điều này sẽ giúp cho người giải quyết vấn đề có cơ sở thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ. Điều này là bởi vì, biết nguyên lý hoạt động sẽ giúp nhóm tham chiếu chuyển động chính xác của thiết bị, điều kiện chính xác và các cài đặt biến điều khiển bắt buộc so với thực tế.

Gensoku: đề cập đến các tiêu chuẩn. Sự cố dừng máy xảy ra có thể là do các thông số được cài đặt sai lệch so với các tiêu chuẩn; chủ sở hữu Gemba có thể không biết về các tiêu chuẩn; các bài học một điểm không được thực hiện hoặc không thực sự rõ ràng. Tóm lại, các hành động sai của người vận hành thiết bị có thể dẫn đến sự cố. Xác minh các tiêu chuẩn, SoP (Hướng dẫn thao tác chuẩn, OPL (bài học một điểm), JI (Hướng dẫn công việc) cho phép nhóm cải tiến xác định nguồn gốc của vấn đề. Một khi vấn đề được giải quyết, nhóm cũng nên đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được sửa đổi tương ứng để ngăn chặn sự cố tái diễn.

Khi chúng ta đối mặt với các vấn đề hoặc bất thường, tất cả 5G nên được sử dụng tuy nhiên, Gemba phải luôn được nghiên cứu để đảm bảo tất cả các giả định của chúng ta là chính xác. Nghiên cứu về Gembutsu và Genjitsu phải có hệ thống. Điều này có lợi ích kép, đầu tiên là cung cấp một phương pháp phổ biến trong tổ chức về cách dữ liệu và sự kiện được thu thập, ghi lại và sử dụng trong việc giải quyết vấn đề. Lợi ích thứ hai là cách tiếp cận có hệ thống của việc thu thập dữ liệu và sự kiện mang lại sự hiểu biết chung về vấn đề trong toàn tổ chức. 2G khác, Genri & Gensoku có thể được nghiên cứu nếu kinh nghiệm không tiết lộ nguyên nhân của vấn đề ngay cả sau khi phân tích 5W + 1H được thực hiện. Một khi nguyên nhân gốc rễ được tìm thấy, giải pháp loại bỏ nó cần được thực hiện, như vậy chúng ta mới thu được lợi ích của Kobetsu Kaizen.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới