Chi tiết

Công ty Gỗ nội thất Nguyễn Thanh: Tăng hiệu quả sản xuất nhờ cải tiến

Công ty TNHH Nguyễn Thanh là một doanh nghiệp sản xuất gỗ nội thất ở tỉnh Bình Dương. Trước khi tham gia dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE), công ty gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý sản xuất và đã quyết định thực hiện 2 khóa đào tạo là Hợp tác tại nơi làm việc và Quản lý chất lượng.

Trong giai đoạn đầu của dự án, Nguyễn Thanh thành lập nhóm cải tiến doanh nghiệp (EIT) gồm 5 cán bộ quản lý và 9 chuyền trưởng. Nhóm nhanh chóng xác định vấn đề chính là cần cải thiện chất lượng sản phẩm. Trong quá trình phân tích nguyên nhân sản phẩm sai lỗi, EIT phát hiện ra rằng công ty đang buông lỏng khâu kiểm tra chất lượng tại mỗi công đoạn sản xuất, đặc biệt là ở công đoạn trà nhám. Các vấn đề cấp bách được nhận diện là:

  • Các bán thành phẩm được chuyển đến khâu lắp ráp mà không cần kiểm tra chất lượng đầy đủ, kết quả là nhiều sản phẩm lỗi phải sửa lại, gây lãng phí thời gian.
  • Thiếu hướng dẫn và giám sát trong sản xuất dẫn đến tỷ lệ lỗi cao, ví dụ do sử dụng giấy nhám không phù hợp.
  • Công nhân thiếu nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm tra chất lượng trước khi chuyển giao sản phẩm đến công đoạn tiếp theo.

EIT đã thực hiện một số cải tiến như:

  • Kiểm tra chất lượng chặt chẽ tại các điểm khác nhau trong suốt quá trình sản xuất;
  • Hướng dẫn thao tác cho tất cả các công đoạn sản xuất được sửa đổi và cập nhật;
  • Đào tạo nhân viên về các quy trình vận hành mới và tầm quan trọng của chất lượng;
  • Tăng cường kiểm tra chất lượng tại các khâu sản xuất quan trọng và thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên 10% bán thành phẩm.

Với những nỗ lực của cấp quản và cả người lao động, EIT đã thực hiện nhiều thay đổi với hàng loạt kết quả tích cực. Sản phẩm đạt chất lượng tăng 27,5%. Lợi ích do cải thiện cách thức kiểm tra chất lượng lên tới 50.000 USD hàng năm. Bên cạnh cải tiến về mặt chất lượng, sự hợp tác tại nơi làm việc của mọi người cũng tiến bộ lên nhiều, người lao động cảm thấy thoải mái với công việc của mình.Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty cho biết: “Các hoạt động cải tiến trong Dự án SCORE được thực hiện rất hiệu quả. Chúng tôi đã giải quyết được nhiều “nút thắt” trước đây vốn bị công nhân xem là “không thể”. Phương pháp tiếp cận của SCORE mang tính thực tế cao và phù hợp với người lao động có trình độ khác nhau tại Công ty”.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới