Chi tiết

Đổi mới phương thức quản trị tại VNPT: Giải pháp cải thiện năng suất lao động

Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị đi đầu tại Việt Nam áp dụng thành công các công cụ quản trị như BSC, KPI để kiểm soát các mục tiêu chiến lược và đánh giá việc thực hiện chúng một cách hiệu quả.

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại và là công cụ được vận dụng nhiều trong các tổ chức nhằm mục đích kiểm soát hữu hiệu các mục tiêu đặt ra, tạo nền tảng cho việc đánh giá quá trình thực hiện các mục tiêu đó trong tổ chức. Chiến lược kinh doanh là những quyết định về mục tiêu, phạm vi kinh doanh (khách hàng mục tiêu, sản phẩm), lợi thế cạnh tranh và năng lực cốt lõi và chuỗi hoạt động để thực hiện chiến lược.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, các chuyên viên ban chiến lược của Tập đoàn đã xây dựng bản đồ mục tiêu chiến lược (KPOs) theo 4 viễn cảnh: viễn cảnh tài chính, viễn cảnh khách hàng, viễn cảnh quy trình nội bộ và viễn cảnh học hỏi và phát triển. Từ các mục tiêu đó, xác định các chỉ số đo lường (KPIs), các chỉ tiêu nhằm thực hiện được các mục tiêu của bản đồ chiến lược. Bởi vậy, hệ thống các chỉ số đo lường đánh giá kết quả hoạt động thực chất là chi tiết các mục tiêu trong bản đồ chiến lược của Tập đoàn. Các chỉ số đo lường, các mục tiêu của 4 viễn cảnh và mục tiêu chiến lược của Tập đoàn có mối quan hệ nhân quả với nhau, thực hiện được các chỉ số đo lường (KPI) sẽ đảm bảo thực hiện được mục tiêu cuối cùng.

Sau 4 năm thực hiện, đến nay công cụ quản trị này đã đi vào ổn định và phát huy tác dụng hiệu quả. Hầu hết các đơn vị thành viên của VNPT đã nhận thức và ứng dụng tốt công cụ này trong quản trị hoạt động của đơn vị mình. Các cơ sở của VNPT tại địa phương đã và đang phối hợp phối hợp triển khai BSC ở các mức độ khác nhau, vận dụng linh hoạt cơ chế tạo động lực, có cơ chế phạt vi phạm chất lượng rõ ràng. Đặc biệt là công tác giám sát quá trình triển khai đến người lao động được thực hiện một cách chặt chẽ đã khuyến khích người làm nhiều hưởng nhiều, tăng năng suất lao động, đạt kết quả kinh doanh khả quan và góp phần vào kết quả tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Bên cạnh BSC và KPI, công ty cũng áp dụng hệ thống lương 3Ps được tính theo: Vị trí công việc, năng lực nhân viên và hiệu quả thực hiện công việc. Điều này giúp VPNT phân hóa mức lương của nhân viên dựa trên mức độ cống hiến của họ trong tổ chức. Nhờ đó, trong cùng một đơn vị, cùng một vị trí, người làm tốt có thể có mức thu nhập cao gấp 2-3 lần người làm chưa tốt. Đây là nền tảng để tạo ra một môi trường lao động công bằng và bình đẳng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tinh thần nỗ lực vì công việc.

Nhờ có các công cụ quản lý này, 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63.150 tỷ. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 2.160 tỷ đồng, đạt 50,6 % kế hoạch, bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.558 tỷ, đạt 46,7 %% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2015, con số này cũng không ngừng gia tăng trong những năm tiếp theo. VNPT đã đặt mục tiêu đến hết năm 2018, lợi nhuận đạt mức tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2017, doanh thu đạt mức tăng trưởng từ 6-8% so với thực hiện năm 2017.

Mặt khác, cũng nhờ việc hoàn thiện các cơ chế trên mà sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên VNPT đã nhuần nhuyễn, giúp rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Điều này, giúp tăng chất lượng dịch vụ, tăng mức độ hài lòng của khách hàng – yếu tố giúp VNPT không ngừng tăng trưởng thuê bao, doanh thu và lợi nhuận.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới