Chi tiết

Dự thảo Quy chuẩn thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy luyện kim màu

Dự thảo QCVN về an toàn trong nhà máy luyện kim màu QC XXX:2017/BCT do Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim biên soạn trên cơ sở tham khảo những nội quy, tiêu chuẩn an toàn lao động, khảo sát thực tế tại một số nhà máy luyện kim màu điển hình đang hoạt động tại Việt Nam và tham khảo các tài liệu quy chuẩn an toàn lao động trong nhà máy luyện kim trên thế giới.

Quy chuẩn an toàn trong nhà máy luyện kim màu được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, giảm nguy cơ gây ra tai nạn lao động, giảm nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp của người lao động trong các nhà máy luyện kim màu. Người sử dụng lao động, người lao động hoạt động trong nhà máy luyện kim màu bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu trong Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong nhà máy luyện kim màu. Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao động, kiểm định an toàn máy móc thiết bị sản xuất tuân theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quy chuẩn an toàn trong nhà máy luyện kim màu được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, giảm nguy cơ gây ra tai nạn lao động, giảm nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp của người lao động trong các nhà máy luyện kim màu. Người sử dụng lao động, người lao động hoạt động trong nhà máy luyện kim màu bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu trong Quy chuẩn này.

Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn là các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động chế biến sâu kim loại màu trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung quy chuẩn gồm: Quy định về an toàn cho việc lắp đặt máy móc và thiết bị sản xuất kim loai màu (Nguyên tắc cơ bản về an toàn trong nhà máy luyện kim màu; Yêu cầu về địa điểm đặt nhà máy luyện kim màu; Yêu cầu an toàn cho việc đặt máy móc và thiết bị sản xuất kim loại màu); Quy định về an toàn trong quá trình luyện kim màu.

Dự thảo nêu rõ Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

Văn phòng NSLC

Tin mới