Chi tiết

Hội thảo Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015 khu vực phía Bắc

Theo Kế hoạch năm 2017-2018 thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương đã giao Viện Nhiệt đới môi trường thực hiện nhiệm vụ: “Hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường sang phiên bản mới ISO 14001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp” cho các doanh nghiệp ngành: Dệt may và Da giầy; Nhựa, Hóa chất và Năng lượng; Thép, Cơ khí và Thiết bị điện tử; Chế biến thực phẩm; Khai thác và chế biến khoáng sản trên toàn quốc.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Công Thương cùng Viện nhiệt đới môi trường sẽ tổ chức Hội thảo: Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015 vào ngày 14/8/2017 tại Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nội dung chính của Hội thảo gồm:

  • Giới thiệu ISO 14001 phiên bản 2015
  • Tổng quan tình hình xây dựng ISO 14001:2015 tại Việt Nam và trên thế giới:
  • Các ví dụ điển hình xây dựng ISO 14001:2015 tại Việt Nam:

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương cử cán bộ tham dự và thông báo rộng rãi đến các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh quan tâm đến tham dự Hội thảo.

Đăng ký tham gia Hội thảo (theo mẫu) đề nghị gửi về Bộ Công Thương bằng đường văn bản hoặc email trước ngày 11 tháng 8 năm 2017 theo địa chỉ:

  • Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương;
  • Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Email: haknv@moit.gov.vn hoặc kimyen@yahoo.com.vn.
  • Điện thoại: 02422202306./.
Tin mới