Chi tiết

Hội thảo Giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015 khu vực phía Nam

Triển khai kế hoạch năm 2017 – 2018 thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012, Bộ Công Thương giao Viện Nhiệt đới Môi trường thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường sang phiên bản mới ISO 14001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp”: Dệt may, Da dày, Nhựa, Hóa chất, Năng lượng, Thép, Cơ khí, Thiết bị Điện tử, Chế biến thực phẩm, Khai thác và chế biến khoáng sản.

Các hoạt động chính của nhiệm vụ gồm:

1) Tổ chức Hội thảo giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015

2) Đào tạo cập nhật các thay đổi và hướng dẫn áp dụng chuyển đổi hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015 cho các doanh nghiệp thuộc thuộc các ngành công nghiệp chủ lực nêu trên.

Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Hội thảo giới thiệu hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001:2015 sẽ được Viện Nhiệt đới Môi trường tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với các nội dung như: Giới thiệu khái niệm, lợi ích, các nguyên tắc thực hiện, các kỹ thuật thực hiện, các bước thực hiện ISO 14001:2015; Tổng quan tình hình thực hiện ISO 14001:2015 tại Việt Nam và Thế Giới; Các ví dụ điển hình về xây dựng ISO 14001:2015 thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm.

Bộ Công Thương trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quan tâm đến tham dự Hội thảo.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Văn phòng NSCL

Tin mới