Chi tiết

Khoá Đào tạo Thực hành tốt 5S tháng 8-2017

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp của Bộ Công Thương, Công ty CP Tư vấn EPRO sẽ tổ chức 2 lớp đào tạo tập trung (Đợt 4 và Đợt 5) về thực hành 5S cho 50 học viên vào tháng 8 tới, lịch cụ thể như sau:

 

  • Khóa Đào tạo đợt 4 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17-18/8
  • Khóa Đào tạo đợt 5 được tổ chức tại TP. Hà Nội vào ngày 24-25/8

Thông tin chi tiết về khóa đào tạo xem tại đây

Các học viên quan tâm vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu và gửi về địa chỉ vanphongnscl@gmail.com trước ngày 11/8/2017.

Văn phòng NSCL

Tin mới