Chi tiết

Khóa tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015” dành cho các Doanh nghiệp ngành Nhựa, Hóa chất

Trong khuôn khổ triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/11/2017, Viện Năng suất đã tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015” dành cho các doanh nghiệp ngành Nhựa, Hóa chất.

Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 40 học viên. Đại diện Bộ Công Thương, ông Phạm Trường Sơn – Vụ Khoa học và Công nghệ – đã đến phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Nội dung của khóa đào tạo bao gồm 4 phần: Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000; Tổng quan về các hoạt động đánh giá; Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; Yêu cầu về năng lực và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá.

Với sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng suất chất lượng, các học viên được thực hành về kế hoạch đánh giá, xác định nội dung đánh giá, tiến hành đánh giá nội bộ và lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 cũng như phương pháp đánh giá và xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO 9001:2015.

Những học viên hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa học được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ.

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Theo báo cáo khảo sát của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), tính đến hết năm 2016 có hơn 1 triệu tổ chức, công ty của 188 quốc gia trên thế giới được cấp chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 9001 cũng là tiêu chuẩn hệ thống quản lý nền tảng làm cơ sở phát triển các tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong các lĩnh vực chuyên ngành như thiết bị y tế – ISO 13485, Công nghiệp ô tô – ISO/TS 16949, tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường – ISO 14001, quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – OHSAS 18001, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm – ISO 22000, quản lý an toàn thông tin – ISO/IEC 27001, quản lý năng lượng – ISO 50001.

ISO 9001 được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987 và liên tục được soát xét trong các năm 1994, năm 2000, năm 2008. Phiên bản ISO 9001:2015 chính thức ban hành ngày 15/9/2015, là sự kế thừa phiên bản cũ ISO 9001:2008, đồng thời cải tiến và áp dụng cách tiếp cận theo hướng tích hợp với các tiêu chuẩn khác.

Văn phòng NSCL

Tin mới