Chi tiết

Mối liên hệ giữa Lean và TPM là gì?

Có nhiều tranh cãi về việc Lean và TPM có liên quan như thế nào. Một số chuyên gia cho rằng Lean là một phức hợp của nhiều công cụ, một trong số đó là TPM. Bài viết này so sánh Lean và TPM trên các khía cạnh như Nguồn gốc, Nguyên lý, Xem xét quá trình, Phương pháp tiếp cận, Phương pháp luận, Công cụ, tác động chính, tác động thứ cấp, nhược điểm.

Bảng sau đây tổng hợp các kết quả so sánh giữa Lean và TPM:

Theo Lars Arrenäs, 2009, mục tiêu của TPM là tăng năng suất và hiệu quả của thiết bị, điều này cuối cùng dẫn đến giảm tổn thất và sai lỗi, dẫn đến lãng phí ít hơn. Trong khi đó, giảm lãng phí là mục tiêu của Lean. Dựa trên ý tưởng này, Lean là văn hóa mở đường để đạt được sự xuất sắc trong sản xuất, và TPM là một công cụ.

Một số chuyên gia khác tin rằng mặc dù Lean và TPM có điểm chung, nhưng do TPM rộng lớn và tập trung vào tất cả các cấp của tổ chức từ quản lý cho người lao động, nó có thể được coi là một khái niệm riêng biệt, nhưng nó sẽ có hiệu lực hơn nếu được thực hiện cùng với Lean.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới