Chi tiết

Một số ví dụ về áp dụng 5S tại nhà máy Thủy điện

Từ nhiều năm nay, 5S đã được áp dụng tại nhiều công ty, trong đó có các công ty thủy điện. Nhiều nhà máy thủy điện đã và đang áp dụng 5S như: Thủy điện Đồng Nai, thủy điện Ialy, thủy điện Mường Kim, Thủy điện Cốc San, nhà máy thủy điện Sông Tranh.

Đánh giá về hiệu quả của 5S đối với nhà máy thủy điện, ông Ngô Văn Sỹ – Phó giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai – Đại diện Lãnh đạo về chất lượng: “Kể từ khi triển khai áp dụng Chương trình thực hành tốt 5S đến nay, năng suất làm việc tại các đơn vị đã được cải thiện 1 cách rõ rệt, ý thức về giữ gìn vệ sinh lao động, môi trường làm việc của từng CBCNV được nâng cao”.

Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng đã áp dụng và thực hiện thành công Tiêu chuẩn 5S, tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, tạo môi trường xanh sạch, đẹp tại hai nhà máy. Nhờ đó, Thủy điện Đồng Nai là điểm thu hút khách đến tham quan, học tập từ rất nhiều đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty.

Dưới đây tổng hợp một số hình ảnh cải tiến tại các nhà máy thủy điện.

S3 tại thủy điện Dak Pône (Kon Tum) và Thủy điện Nậm Công

S3 tại Thủy điện Cốc San – huyện Sapa, Lào Cai

5S tại thủy điện Ialy

Sắp xếp tại nhà máy thủy điện Mường Kim, Yên Bái

Cán bộ công nhân Nhà máy hàn các khung giá để vật tư tại Mường Kim

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới