Chi tiết

Nhựa Rạng Đông Long An áp dụng ISO 22000:2018 hiệu quả

Nhựa Rạng Đông Long An là nhà máy hiện đại hàng đầu trong ngành bao bì nhựa tại Việt Nam. Với tổng mức đầu tư trên 32 triệu USD, nhà máy được trang bị rất nhiều máy móc thiết bị như: Máy in 8 màu, 9 màu, 12 màu, máy kiểm lỗi in, máy ghép đùn 02 đầu, máy kiểm cuộn, máy cắt dá túi, v.v… được nhập khẩu mới từ các nước Ý, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhà máy đã xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015… nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ và yêu cầu của khách hàng. Các hệ thống này, đặc biệt là hệ thống ISO 22000:2018 đã giúp nhà máy kiểm soát các rủi ro về an toàn thực phẩm đối với các bao bì được sử dụng để dành cho bao gói thực phẩm. Hệ thống quản lý đã giúp các quá trình sản xuất được phân tích các mối nguy, xác định các rủi ro, cơ hội, các điểm kiểm soát tới hạn và đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp, ngăn ngừa sai lỗi và tỷ lệ các lô hàng trả về giảm rõ rệt so với thời gian trước khi áp dụng ISO 22000:2018.

Để thực hiện ISO 22000, công ty đã tham gia nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018”, thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”, nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 2805/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động đầu tiên khi triển khai ISO 22000:2018 được ban lãnh đạo công ty tập trung vào đào tạo nhận thức; hướng dẫn triển khai thực tế trong nhà máy cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

Điểm thuận lợi khi triển khai ISO 22000 tại đây là nhà máy đã có sẵn một cơ sở hạ tầng hiện đại, hoàn toàn đạt chuẩn cho việc sản xuất các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với quy trình sản xuất khép kín từ đầu vào đến đầu ra.

Áp dụng thanh công ISO 22000:2018 giúp Nhà máy Nhựa Rạng Đông Long An tự tin đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường Mỹ, Nhật và cộng đồng Châu Âu…, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 25 – 30%/năm trong giai đoạn 2018 – 2022 theo định hướng chiến lược thông qua việc mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới