Chi tiết

Những thành quả đạt được nhờ xúc tiến áp dụng công cụ cải tiến nâng cao NSCL ở Quảng Nam

Sau 6 năm thực hiện đề “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”, cho đến nay, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Cụ thể, Chương trình 2 của Đề án là Hỗ trợ xây dựng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp đã tập trung vào việc thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ của doanh nghiệp về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng.

Tính đến năm 2017, tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức 02 lớp tập huấn về Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 với 66 học viên; 02 lớp tập huấn về Thực hiện Kaizen, 5S với 54 học viên; 02 lớp tập huấn về Lean-6sigma với 80 học viên đã tham gia và hoàn thành; phát 70 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến về nội dung Đề án và đăng tải các tin tức về việc thực hiện đề án lên Website của tỉnh.

Mặt khác, tỉnh đã xem xét hồ sơ hỗ trợ cho 13 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Công ty TNHH MTV Thái Bình Chu Lai, Công ty TNHH Trường Lực, Chi nhánh Quảng Nam-Công ty CP Khai Phong, Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa, Công ty TNHH Hoàng Đạt ), ISO 22000: 2015 (Công ty TNHH Ngọc Đình), HACCP (Công ty TNHH Phước Thái, Hợp tác xã rau sạch Mỹ Hưng), ISO 14001 (Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Chu Lai), VietGAP (Hợp tác xã thực phẩm sạch Phú Ninh).

Nhờ có các chương trình tuyên truyên và tập huấn, nhận thức về phong trào năng suất chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực; thể hiện qua việc số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia Đề án, thông qua việc đăng ký tham gia các khóa đào tạo về NSCL. Nhiều doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo đánh giá cao chương trình Năng suất chất lượng tại địa phương, đó là hoạt động thiết thực, bổ ích cho doanh nghiệp mà tất cả các doanh nghiệp đều xét thấy cần thiết, nhất là giai đoạn đang hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam như hiện nay. Việc đánh giá, đo lường được yếu tố năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp biết được năng lực nội tại để có những định hướng cho thời gian đến một cách chính xác.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, trong năm 2018, Đề án Năng suất chất lượng của Quảng Nam tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh với các hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới