Chi tiết

Nigeria: Tư vấn cho người lao động về năng suất và khả năng cạnh tranh

Thư ký thường trực, Bộ Lao động và Việc làm của Nigeria, ông Bolaji Adebiyi, đã nói rằng sự phát triển của nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào cũng liên quan đến khả năng nâng cao năng suất để cạnh tranh giữa các quốc gia và xếp hạng toàn cầu.

Ông nói điều này tại Abuja trong một hội thảo về cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh quốc gia cho nhân viên của Bộ Lao động và Việc làm.

Thư ký thường trực tuyên bố mục tiêu của hội thảo là nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của chính sách quốc gia về năng suất đối với nền kinh tế.

Adebiyi cho biết: “Thời đại sinh kế và cách tiếp cận truyền thống để sản xuất hàng hóa và dịch vụ vì lợi ích kinh tế xã hội đã qua và đã bị vượt qua bởi một kỷ nguyên mới về công nghệ hiện đại, toàn cầu hóa và các hình thức làm việc mới.”

Ông giải thích rằng Chính phủ đã quyết tâm đa dạng hóa nền kinh tế và để hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ theo hướng này và cho sự phát triển nhanh chóng và tăng trưởng của nền kinh tế, “chúng ta phải duy trì các nguyên lý về ý thức và tăng cường năng suất trong mọi khía cạnh của nền kinh tế.”

Adebiyi nói thêm: “Chúng ta phải đánh giá cao tầm quan trọng của đo lường năng suất trong công việc vì nó cho thấy những vấn đề về năng suất và hiệu suất, và tìm cách cải tiến”.

Trước đó, ông Dan Neburagho, Giám đốc trung tâm Đo lường Năng suất và Tiêu chuẩn Lao động, đã khẳng định lại cam kết của Bộ nhằm xây dựng năng lực của cán bộ, nâng cao kiến thức của họ trong các lĩnh vực quan trọng, nâng cao năng suất của công nhân Nigeria để cải thiện khả năng cạnh tranh, sự phát triển và xếp hạng toàn cầu của quốc gia.

Ông nhấn mạnh rằng hội thảo đã tìm cách giải quyết việc tạo ra ý thức năng suất và thay đổi suy nghĩ của tất cả những người tham gia, và bằng cách mở rộng, ra toàn xã hội nói chung.

Neburagho nói: “Năng suất ở mức thấp trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế là vấn đề quan tâm lớn đối với chính quyền hiện tại. Nguyên nhân là do mối quan hệ mật thiết giữa năng suất thấp với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng vào cuối hội thảo, những người tham gia sẽ được trang bị các kỹ thuật cải tiến năng suất như một công cụ quan trọng để thực hiện kế hoạch phát triển của chính phủ, được tóm lược trong Kế hoạch tăng trưởng và phục hồi kinh tế.”

Trong bài thuyết trình của Giám đốc Trung tâm Năng suất Quốc gia, ông Gbenga Bamiduro, đã thông báo rằng “để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong mọi lĩnh vực, thì các phương tiện thông tin đại chúng không nên bị xem nhẹ. ”

“Đó là một công cụ mạnh mẽ để huy động và truyền thông cho người dân về sự cần thiết phải tiếp nhận chính sách, khuyến khích đối thoại cởi mở và trao đổi ý tưởng về cải thiện năng suất, phổ biến các ý tưởng về năng suất và báo cáo phạm vi tác động của năng suất trong xã hội ”.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới