Chi tiết

Pakistan đã làm gì để đẩy mạnh năng suất trong ngành công nghiệp dệt may?

Ngành công nghiệp dệt là nguồn tiềm năng của thu nhập ngoại hối của Pakistan. Ngành công nghiệp này đã được “xoa dịu” nhờ sự dẫn dắt của chính phủ thông qua các sự hỗ trợ khác nhau như nguồn vốn hay giảm thuế, điều này giúp cho việc xuất khẩu bền vững và được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, điều này không xảy ra trong trường hợp nâng cao năng suất chất lượng thông qua các máy móc và kỹ thuật sản xuất hiện đại trên thị trường mà là từ phía bên trong doanh nghiệp đưa ra những nỗ lực để cải tiến chính quy trình sản xuất của chính họ. Sự cạnh tranh của công nghiệp dệt ở Pakistan thường dựa vào chất lượng vật liệu, kinh nghiệm và cạnh tranh chi phí nhân công. Có thể thấy rằng các công cụ và quá trình cũ có thể tạo ra sự không hiệu quả cho việc sản xuất sản phẩm. Vậy thì để tạo nên sự cạnh tranh cho ngành công nghiệp dệt thì từng bước, từng giai đoạn cần phải được giải quyết.

Đầu tiên, sự không hiệu quả của quá trình vận hành cần được phát hiện và giải quyết triệt để. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các thiết bị điện hiệu quả hơn, các quy định trong sản xuất cần áp dụng chặt chẽ hơn, từ đó có thể giúp giảm chi phí vận hành. Hệ thống cơ sở vật chất và môi trường làm việc cũng góp phần vào cải thiện năng suất lao động.

Thứ hai, năng suất lao động cần được cải thiện thông qua sự hiện đại hóa. Điều này yêu cầu những thiết bị phù hợp từ trên thế giới, có nghĩa là cần nguồn tài chính và nguồn lực để đào tạo vận hành.

Thứ ba, ngành công nghiệp này cần nhận thức được vị trí trên thị trường, những sản phẩm có giá trị cao nên sản xuất để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp nên ngồi cùng với chính phủ để cùng nhận ra được những nguồn lực và khả năng trong việc sản xuất các sản phẩm có giá trị cao.

Thứ 4, đây là lý do quan trọng nhất, sự hỗ trợ của chính phủ cần phải được tương xứng khi kết hợp với khả năng của chính nền công nghiệp đấy để tạo ra những cơ hội tương ứng. Hỗ trợ tiền tệ cần được đưa ra để giải quyết những quá trình sản xuất chưa hiệu quả hoặc giúp cho sản xuất được những sản phẩm tốt hơn.

Tóm lại, những nỗ lực trên đây đều hướng tới mục đích mang nền công nghiệp dệt may ở Parkistan có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế trở lại sớm nhất.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới