Quy chuẩn Việt Nam

STT Số hiệu Ban hành Tên văn bản Tải
1 QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT 26/07/2016

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi: Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm (Ban hành theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT)

2 QCVN 1:2015/BKHCN 11/11/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (Ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN)

3 QCVN 01-MT : 2015/BTNMT 31/03/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (Ban hành theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT)

4 QCVN 41: 2011/BTNMT 26/12/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng (Ban hành theo Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT)

5 QCVN : QTĐ 08:2010/BCT 16/02/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp (Ban hành theo Thông tư số 04/2011/TT-BCT)

6 QCVN 4 – 12:2010/BYT 22/12/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản (Ban hành theo Thông tư số 44/2010/TT-BYT)

7 QCVN 5-5:2010/BYT 08/11/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men (Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BYT)

8 QCVN 6-2:2010/BYT 02/06/2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn (Ban hành theo Thông tư số 35/2010/TT-BYT)

9 QCVN 05:2009/BGTVT 19/11/2009

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (Ban hành theo thông tư số 31/2009/TT-BGTVT)

10 QCVN 3 : 2009/BKHCN 26/06/2009

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em. (Ban hành theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN)