Chi tiết

Sóc Trăng: Thúc đẩy nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp

Thời gian vừa qua , tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ thực hiện nhiều đề án trọng tâm nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Trong giai đoạn 2016-2018, hoạt động khuyến công của tỉnh tập trung vào việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại; thực hiện mô hình sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và gia tăng giá trị công nghiệp địa phương… Đây là những yêu cầu thiết thực liên quan đến quyền lợi của cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của cơ sở sản xuất, giúp DN kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Những kết quả lạc quan

Nhờ có các chính sách khuyến công và hoạt động hỗ trợ thiết thực, nền công nghiệp và thương mại của tỉnh đang có những thay đổi tích cực. Về công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) là 27.236 tỷ đồng, vượt 0,87% kế hoạch, tăng 10,35% so cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa là 680 triệu USD, vượt 4,62% kế hoạch, tăng 2,34% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản được 570 triệu USD, đạt 98,28% kế hoạch, giảm 5,47% so cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu là 100 triệu USD, đạt 66,67% kế hoạch, giảm 39,39% so cùng kỳ.

Cơ cấu thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 63.640 tỷ đồng, đạt 96,42% kế hoạch, tăng 11,66% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 557 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch năm 2017.

Tiến tới xanh hóa nền công nghiệp

Theo chia sẻ của ông Võ Văn Chiêu – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về phát triển KT – XH tỉnh Sóc Trăng 5 năm 2016 – 2020 và Chương trình phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2017 – 2020 đều nhất quán quan điểm: “Phát triển công nghiệp trên cơ sở tập trung phát triển ngành công nghiệp điện song song với nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tập trung phát triển các ngành hàng có lợi thế cạnh tranh, sản xuất các sản phẩm tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, giải quyết nhiều việc làm và khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; tăng dần các ngành công nghiệp cơ bản, ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, chất xám cao”. Ngày 17/01/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Với định hướng phát triển trên, trước hết ngành Công Thương Sóc Trăng vẫn sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện xanh hóa sản xuất đối với các sản phẩm nông, thủy sản xuất khẩu mà tỉnh có thế mạnh (gồm sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm, cá, mực, gạo, rau củ quả…) và các đặc sản truyền thống (bánh pía, lạp xưởng, khô…). Song song đó, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo đang được các ngành, các cấp tập trung khuyến khích, hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động, tạo ra các sản phẩm năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời…). Tính đến nay, cả 13/13 vị trí được quy hoạch xây dựng nhà máy điện gió tại Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2020 đều đã có nhà đầu tư đăng ký khảo sát, trong đó: 2 nhà đầu tư đã được cấp chủ trương đầu tư và 1 nhà đầu tư đã khởi công dự án (ngày 30/1/2018); các nhà đầu tư còn lại đã khảo sát, đo gió và đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư. Về điện mặt trời, đến nay đã có 8 nhà đầu tư được chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát để lập dự án đầu tư.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới