Tài liệu

STT Tài liệu Tác giả Tải
1 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng suất các ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam Viện năng suất Việt Nam
2 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Báo cáo tóm tắt: Hiện trạng hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực Công ty CP Tư vấn EPRO
3 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Xây dựng nền tảng cải tiến năng suất thông qua áp dụng công cụ 5S trong các doanh nghiệp Công ty CP Tư vấn Epro
4 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 Tuv Nord Vietnam
5 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Tiếp cận để chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế B. Nguyễn Phương Nhung - VNPI
6 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Áp dụng Lean & 6 Sigma để đổi mới hệ thống quản lý sản xuất B. Vũ Hồng Dân - VNPI
7 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Thúc đẩy cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa – Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Ô. Vương Bích Sơn - Phó TGĐ
8 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Kinh nghiệm xây dựng, áp dụng và chứng nhận ISO/TS 16949 tại Công ty CP Cơ khí Phổ Yên Ô. Vương Đình Dũng - PGĐ
9 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Tăng năng suất lao động gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Ô. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng VNPI
10 Tài liệu hội nghị NSCL Bộ Công Thương 12/2016: Báo cáo Kết quả thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp và định hướng đến năm 2020 Bộ Công Thương
11 Tích hợp ISO 50001 với các hệ thống quản lý khác Quacert
12 Xây dựng và áp dụng ISO 50001 tại Công ty CP Cao su Phước Hòa Phuruco
13 Báo cáo triển khai Lean tại Công ty Bao bì Đông Nam Việt vinpas.vn
14 Tổng quan ERP và nhu cầu của doanh nghiệp ThinkNext Jsc
15 Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất ThinkNext Jsc
16 Cải tiến năng suất chất lượng trong ngành gia công cơ khí lean6sigma.vn
17 Phương pháp giải quyết vấn đề www.tuvaniso.org
18 Thuyết nhu cầu của A. Maslow với việc động viên người lao động Đào Phú Quý
19 Bản tin Năng suất và Chất lượng Công Thương – Số 16 Bộ Công Thương
20 Bản tin Năng suất và Chất lượng Công Thương – Số 15 Bộ Công Thương