Chi tiết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Lấy năm 2015 là năm “Năng suất- Hiệu quả”

Năm 2014 là năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và sinh hoạt của nhân dân; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; thực hiện vượt kế hoạch đầu tư các công trình nguồn điện và lưới điện; hiệu quả hoạt động chung toàn Tập đoàn được nâng cao; chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt; đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; đảm bảo việc làm và chế độ quyền lợi cho CNVC…

Nổi bật của EVN chính là hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện quốc gia, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, điện sản xuất và mua đạt 142,25 tỷ kWh, tăng 10,76% so với năm 2013, trong đó, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện với sản lượng 61,1 tỷ kWh. Điện thương phẩm đạt 128,43 tỷ kWh, tăng trưởng 11,41% so với năm 2013; Doanh thu bán điện ước đạt 196,37 tỷ đồng, tăng 13,57% so với năm 2013; Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 8,6%, giảm 0,14% so với năm 2013; Giảm thời gian cấp điện trung áp xuống bình quân 46,2 ngày (vượt thời gian theo quy định của Chính phủ 23,8 ngày). Các Tổng công ty Điện lực đã giải quyết nhu cầu điện đột xuất cho trồng thanh long, phát triển nuôi tôm hộ gia đình ở một số tỉnh Tây Nam bộ; đầu tư các cấp điện cho một số dự án lớn như Tổ hợp công nghiệp của Tập đoàn SAMSUNG ở Thái Nguyên và Bắc Ninh; khu CN Formosa ở Hà Tĩnh; tổ hợp công nghiệp dệt ở Quảng Ninh…

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã thực hiện thắng lợi công tác ĐTXD các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo được tiến độ và chất lượng, hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện, tăng cường thêm năng lực cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, trong đó, đưa vào phát điện 5/5 tổ máy với tổng công suất 1.700MW, gồm: NĐ Vĩnh Tân 2 – 2 x 622 MW; TM2 NĐ Hải Phòng 2 – 300 MW; TĐ Sông Bung 4 – 2 x 78 MW; Khởi công 5 dự án nguồn điện, gồm: NĐ Thái Bình (600 MW), NĐ Vĩnh Tân 4 (1.200 MW); TĐ Thác Mơ MR (75 MW); NĐ Duyên Hải 3 MR (660 MW) và công trình cấp điện thi công các Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận. EVN cũng đã hoàn thành đưa vào vận hành 198 công trình lưới điện 110 – 500 kV với tổng dung lượng trạm biến áp gần 12.800 MVA, tổng chiều dài đường dây 4.380 km.

Trong năm 2014, EVN đã thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính với tổng số tiền là 691 tỷ đồng, đạt 40,8% số vốn phải thoái giảm; hoàn thành Đề án cổ phần hóa các Tổng Công ty phát điện. Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 theo Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương.

Đặc biệt, Tập đoàn và các đơn vị làm tốt nhiệm vụ tham gia đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, hoàn thành các dự án cấp điện nông thôn tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn…, đồng thời thực hiện giải ngân hết vốn ngân sách, cấp điện thêm hàng trăm thôn bản, đưa tỷ lệ có điện ở nông thôn tới cuối năm 2014 đạt 99,59% về số xã và 98,22% số hộ dân. Điển hình là khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc đạt 97,55% về số xã và 85,09% số hộ dân có điện, khu vực các tỉnh Tây Nguyên là 100% và 96,17%; khu vực Tây Nam bộ là 100% và 97,72%. Hoàn thành các dự án điện cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc, Lý Sơn, chuẩn bị hoàn thành dự án cấp điện huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) và 5 xã đảo thuộc huyện đảo Vân Đồn trước Tết Âm lịch 2015.

EVN cũng đã cơ bản hoàn thành Chương trình hỗ trợ 03 huyện nghèo của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015: đầu tư hoàn thành 100% dự án điện với giá trị 160 tỷ đồng, cấp điện cho khoảng 9.700 hộ dân; đầu tư dây sau công tơ cho hơn 5.900 hộ dân đạt giá trị 12,4 tỷ đồng; hoàn thành 07 nhà bán trú dân nuôi ở các trường học và hỗ trợ thực hiện các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp với tổng giá trị 9,3 tỷ đồng. Đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước, phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương mới của nhà nước.

Đặc biệt, Tập đoàn chọn chủ đề của năm 2015 là năm ”Năng suất – Hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả quản lý lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra trong kế hoạch năm 2015, lấy đó làm mốc khởi đầu để xây dựng các chỉ tiêu theo dõi đánh giá về hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 5 năm 2016 – 2020.


Hoàng Quốc Vượng

(Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
congnghieptieudung.vn

Tin mới