Chi tiết

TOMECO An Khang với dự án chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang TCVN 9001:2015

Công ty Cổ phần TOMECO An Khang ( Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Cơ Điện Toàn Cầu) là doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo quạt công nghiệp và thiết bị xử lý môi trường. Qua gần 25 năm phát triển và trưởng thành, Công ty cổ phần Tomaco An Khang đã tích lũy kinh nghiệm, không ngừng đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, áp dụng kịp thời những tiến bộ khoa học – kỹ thuật tiên tiến của thế giới.

Sản phẩm của công ty được nhiều khách hàng vs đối tác tin tưởng, đặc biệt là các nhà máy sản xuất xi măng, gạch ngói, gốm sứ, dầu khí. Sản phẩm của Công ty cũng được bán rộng rãi trên toàn quốc và xuất khẩu sang Úc, Hoa kỳ và các nước phát triển khác như: Hoa Kỳ (Tập đoàn GE), Anh, Australia, Lào, Campuchia.

Với quan điểm luôn luôn đổi mới và nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty, Ban Lãnh đạo rất mong muốn cải tiến và cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng lên ISO 9001:2015 nhằm ổn định về chất lượng và các hoạt động sản xuất để có thể hợp tác với các khách hàng, đối tác lâu dài.

Công ty được chọn là một trong những doanh nghiệp tham gia chương trình “Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp”. Đây là dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp do Viện Năng suất Việt Nam chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án được triển khai trong vòng 03 tháng trong phạm vi sản xuất, kinh doanh các loại quạt công nghiệp và sản phẩm cơ khí với các nội dung chính: đào tạo, cho cán bộ công nhân viên công ty từ các phòng ban khác nhau đã được đào tạo về khái niệm chung và các yêu cầu của ISO 9001:2015 nhằm nâng cao nhận thức về Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng; hỗ trợ nhóm thực hiện dự án của Công ty trong việc hoạch định và lập văn bản hệ thống quản lý Chất lượng thông qua chính sách chất lượng, các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng và các văn bản quản lý Chất lượng; hướng dẫn cho các nhóm cán bộ trực tiếp thực hiện dự án trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại những khu vực chức năng và phòng ban mà họ phụ trách; đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ đủ trình độ và kỹ năng đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn và có khả năng tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ tại Công ty.

Sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong suốt quá trình triển khai rất đáng ghi nhận và thu được nhiều tín hiệu tích cực như:

  • Triển khai cập nhật và hoàn thiện hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với thực tế;
  • 100% các phòng ban tinh gọn hệ thống mẫu biểu nhằm đơn giản, thực sự phục vụ hoạt động tác nghiệp;
  • Môi trường làm việc cải thiện, người lao động có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc;
  • Hoàn thành kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của hệ thống và các phòng/bộ phận và có hệ thống đo lường phù hợp;
  • Bổ sung hệ thống quản lý rủi ro thông qua ban hành quy trình và nhận diện các rủi ro, kế hoạch xử lý các rủi ro để kiểm soát được các rủi ro tiềm ẩn trong Hệ thống Quản lý chất lượng;
  • Đẩy mạnh công tác thống kê sai lỗi để đưa ra những biện pháp ngăn ngừa sự tái diễn, đồng thời khuyến khích phát huy sáng kiến.

Ban Lãnh đạo công ty nhận định việc duy trì thành quả mới là điều quan trọng. Theo đó, với sự tư vấn của các chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam, Công ty cam kết tiếp tục tuyên truyền, đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, nhân viên (đặc biệt là đội ngũ nhân viên vừa tuyển dụng mới bổ sung). Bên cạnh đó, hệ thống tài liệu sản xuất cần liên tục đổi mới hoàn thiện theo yêu cầu khách hàng và thực tế quản lý từ công ty. Do vậy, Công ty cần đảm bảo thường xuyên xem xét hệ thống và có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Viện Năng suất Việt Nam

Tin mới