Chi tiết

VINAKIP: Kiểm soát chất lượng, nâng cao năng suất nhờ ISO 9001:2015

Mới đây, Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 – VINAKIP đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đánh giá cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Cùng với quá trình phát triển, từ cuối năm 2000, VINAKIP đã tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 : 1994, đến cuối năm 2002 chuyển đổi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000.

Đến năm 2010, công ty tiếp tục triển khai ISO 9001:2008 và hiện nay là ISO 9001:2015. Để thoả mãn nhu cầu khách hàng về chất lượng và mẫu mã sản phẩm, VINAKIP đã từng bước đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, nhanh chóng cải tiến và đổi mới sản phẩm, đáp ứng nhanh yêu cầu của thị trường.

Điển hình như các thiết bị CNC để gia công chế tạo khuôn mẫu, thiết bị ép phun tự động, thiết bị dập uốn tự động… Năm 2008, công ty đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất dây và cáp điện nhằm cung cấp cho thị trường sản phẩm dây điện chất lượng cao.

Với phương châm “sản xuất thân thiện với môi trường”, từ năm 2007 Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, cải thiện môi trường làm việc cho phân xưởng mạ, tẩy rửa. Cuối năm 2010, VINAKIP triển khai xây dựng Hệ thống Quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2010, nhằm kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu những tác động đến môi trường, tuân thủ các yêu cầu luật pháp, nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị hình ảnh VINAKIP trên thị trường.

Nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty trước khách hàng. Công ty đã duy trì bền vững và cải tiến liên tục từ việc áp dụng ISO 9001:2000 đến cập nhật các phiên bản mới nhất hiện nay (ISO 9001:2015).

Nhờ vậy, Công ty đã sàng lọc và lựa chọn được những nhà cung cấp tốt nhất, giảm thiểu số lần mua hàng hóa nguyên liệu không đạt yêu cầu.

Các kết quả cụ thể: Đã bổ sung xây dựng mới các tài liệu liên quan đến kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng làm căn cứ thực hiện; quy trình quản lý rủi ro được tích hợp vào các hoạt động/quá trình tạo sản phẩm của Công ty. Cải tiến hệ thống quy trình đang có cùng toàn bộ hệ thống biểu mẫu làm chuẩn thống nhất giúp dễ thực hiện, dễ kiểm soát, hạn chế được sai sót cho các bộ phận thực hiện; đặc biệt là các quy trình quản lý hoạt động mua hàng và quy trình sản xuất.

100% các sản phẩm sản xuất ra được kiểm soát về mặt chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm mẫu thông qua việc xây dựng các bước kiểm soát thành quy trình và được phổ biến thực hiện nghiêm túc. Đã tạo lập hướng dẫn công việc và thực hiện kiểm tra, kiểm soát từ vật tư đầu vào cho đến giao hàng. Định kỳ đào tạo cho cán bộ nhân viên các hướng dẫn này.

Cơ chế nhận biết và xử lý sản phẩm không phù hợp tại các công đoạn được nhận biết rõ ràng thông qua các quy trình/hướng dẫn thực hiện. Giảm được tỷ lệ phế phẩm công đoạn (giảm 60% phế phẩm công đoạn).

Nguồn: vietq.vn

Tin mới