Chi tiết

3 trụ cột của một nền văn hóa cải tiến thành công (Phần 2)

Trụ cột cuối cùng của một nền văn hóa cải tiến thành công đó chính là “Công nghệ”.

Công nghệ cho phép lãnh đạo tham gia vào quá trình cải tiến và cho phép họ cung cấp một phương pháp cải tiến đơn giản, nhất quán và có kỷ luật mà không lấy mất của họ quá nhiều thời gian.

Thông qua công nghệ, nhân viên dễ dàng gửi đi các ý tưởng cải tiến còn nhà lãnh đạo dễ dàng nắm bắt thông tin, nhanh chóng cung cấp những hỗ trợ và hướng dẫn. Các nhà lãnh đạo không chỉ dễ dàng tham gia vào quá trình cải tiến mà còn gia tăng sự hiểu biết về từng cải tiến và giải quyết các lĩnh vực quan tâm ngay trước khi chúng dẫn đến lãng phí tài nguyên.

Công nghệ cung cấp một nơi duy nhất để tìm tất cả thông tin cải tiến, một phương pháp duy nhất để ghi lại thông tin, đảm bảo các tệp được sắp xếp, dễ tìm và cập nhật. Tất cả điều này giúp đơn giản hóa quy trình cho cả người quản lý và nhân viên.

Phần mềm quản lý cải tiến nếu đủ đơn giản để mọi nhân viên sử dụng, đồng thời đủ mạnh để mang lại giá trị đích thực cho các nhà lãnh đạo và chuyên gia cải tiến sẽ giúp bất kỳ tổ chức nào tạo ra và duy trì một nền văn hóa cải tiến liên tục. Các nền tảng quản lý như vậy tạo điều kiện minh bạch, trách nhiệm và cộng tác. Ngay cả hành động triển khai phần mềm của lãnh đạo cũng chứng minh cho nhân viên một cam kết với phương pháp cải tiến, bằng cách cung cấp một nền tảng được xây dựng đặc biệt để hỗ trợ cải tiến, từ đó thúc đẩy văn hóa cải tiến của tổ chức.

Công nghệ hỗ trợ cải tiến liên tục theo nhiều cách. Nó giúp người lao động dễ dàng nắm bắt và thực hiện các cơ hội cải tiến. Nó giúp cải thiện công việc với các cảnh báo và thông báo thông minh, và cung cấp một bảng điều khiển để các nhà quản lý có thể theo dõi tiến độ của các dự án cải tiến. Nó cũng cung cấp cho giám đốc điều hành một cái nhìn vào sự tiến bộ của toàn bộ tổ chức. Sự cộng tác đa chức năng dễ dàng hơn khi mọi người đều có một nền tảng để giao tiếp xung quanh công việc cải tiến. Nó cũng đóng vai trò là kho lưu trữ kiến thức để cải tiến tổ chức, phá vỡ các rào cản và đảm bảo rằng mỗi cải tiến đều có tác động lan rộng và lâu dài. Có lẽ quan trọng nhất, nó cho phép đo lường hiệu quả của cải tiến.

Chắc chắn có những yếu tố khác tác động đến sự thành công trong việc xây dựng một nền văn hóa cải tiến liên tục nhưng ba trụ cột trên là nền tảng để tiếp cận cải tiến một cách thành công và bền vững.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới