Chi tiết

3 trụ cột của một nền văn hóa cải tiến thành công (Phần 1)

Nền tảng của cải tiến liên tục là một chu kỳ bao gồm: nắm bắt các cơ hội cải tiến, triển khai chúng, đo lường tác động và chia sẻ kiến thức. Theo thời gian, chu kỳ đó trở nên tự duy trì khi thành công truyền cảm hứng lớn hơn, và một nền văn hóa cải tiến liên tục lan truyền khắp cả tổ chức, chạm vào mọi quy trình. Chu kỳ “nắm bắt cơ hội, triển khai, đo lường và chia sẻ” được xây dựng dựa trên ba yếu tố quan trọng: sự hỗ trợ của lãnh đạo, phương pháp cải tiến nhất quán và ứng dụng công nghệ.

Sự hỗ trợ của lãnh đạo

Các chuyên gia cải tiến liên tục đồng ý rằng sự hỗ trợ của lãnh đạo là yếu tố then chốt trong sự thành công của một chương trình cải tiến liên tục trong một tổ chức. Nếu một giám đốc điều hành hoặc người quản lý không cảm thấy những nỗ lực cải tiến của nhân viên là quan trọng thì cuối cùng nhân viên sẽ mất dần đi nhiệt huyệt với cải tiến. Sự thờ ơ cũng sẽ lan truyền nếu các nhà lãnh đạo không chứng tỏ họ đứng sau sáng kiến bằng cách đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ trong tổ chức để thay đổi. Nếu thiếu sự hỗ trợ cho việc thực hiện một chương trình cải tiến liên tục, những người thực hiện cải tiến sẽ bị cô lập trong hoạt động của họ. Chúng ta biết rằng hành vi của lãnh đạo sẽ tạo ra hoặc phá vỡ nền văn hóa cải tiến. Vậy làm cách nào chúng ta trao quyền cho các nhà lãnh đạo tham gia và hỗ trợ nhân viên mà không đòi hỏi nhiều thời gian vốn đã quá tải của họ? Câu trả lời rất đơn giản, một phương pháp đáng tin cậy và một công nghệ phù hợp.

Phương pháp thực hiện

Thiết lập một phương pháp cho các nhà lãnh đạo tham gia và hỗ trợ nhân viên trong quá trình cải tiến. Điều này giúp tăng tốc cải tiến, thu hút nhiều người tham gia hơn, và tối đa hóa tác động đến những nỗ lực cải tiến. Phương pháp cải tiến của bạn cần 3 điều:

Đơn giản: Sự đơn giản trong việc thực hiện chiến lược bạn chọn là chìa khóa cho việc thu hút nhân viên. Bằng cách thiết lập một phương pháp đủ đơn giản để mọi người tham gia, bạn loại bỏ các rào cản đối với sự tham gia. Tính thống nhất: Sự nhất quán về kỳ vọng, mục tiêu và quy trình đảm bảo rằng mọi người đang nói cùng một ngôn ngữ, từ đó tăng cường sự cộng tác và tiềm năng cải tiến được thực hiện.

Kỷ luật: Đảm bảo rằng cải tiến là một phần quan trọng trong công việc hàng ngày của mọi người là rất quan trọng để phát triển một nền văn hóa cải tiến. Nó cũng đảm bảo rằng cơ hội cải tiến ở mọi công việc sẽ được nắm bắt.

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trụ cột còn lại trong phần sau của bài viết.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới