Thứ ba, 4/10/2022 | 08:13

99% doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả các mô hình thí điểm nâng cao năng suất, chất lượng (Phần 2)

Đối với học viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn
Học viên tham gia các khóa đào tạo từ 02 nhóm (cán bộ tư vấn và cán bộ của doanh nghiệp), trong đó chiếm tỷ trọng lớn đến từ khối các doanh nghiệp (chiếm 99,17%). Đối tượng học viên ở các doanh nghiệp đa dạng, từ cán bộ quản lý điều hành sản xuất (chiếm 6,9%), tới cán bộ quản lý năng suất, chất lượng (8,8%), cán bộ phụ trách vận hành thiết bị, công nghệ, kỹ thuật (chiếm tỷ trọng lớn nhất, 73,2%), cán bộ văn phòng – hành chính.

5 Hệ thống quản lý chất lượng được đào tạo nhiều nhất gồm: ISO 9001, ISO 14000, ISO 50001, ISO 22000 và HACCP; )5 công cụ được đào tạo nhiều nhất gồm: 5S, LEAN, KAIZEN, KPIs và TPM.

99% các học viên đánh giá nội dung các khóa đào tạo ở mức phù hợp và rất phù hợp (rất phù hợp chiếm 79%).

Đánh giá về hiệu quả áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: 73% học viên cho biết các kiến thức đã học được áp dụng ở phạm vi toàn doanh nghiệp trên cơ sở tự triển khai, không có tư vấn hướng dẫn với 66%; 98% các hoạt động triển khai vẫn đang duy trì và 96% được đánh giá có hiệu quả.

Về duy trì áp dụng triển khai kiến thức vào công việc: (1) 100% học viên đến từ công ty tư vấn tiếp tục áp dụng các kiến thức được học vào thực tế; (2) Nhóm học viên từ doanh nghiệp đều có tỷ lệ áp dụng kiến thức vào thực tế ở mức cao trên 90%, thấp nhất là nhóm phụ trách năng suất, chất lượng (92,6%). Đối với các lớp học đào tạo áp dụng hệ thống quản lý, đa số đều có thể áp dụng tốt kiến thức học được vào thực tế: nhóm học viên quản lý là 87,5%, học viên phụ trách năng suất, chất lượng là 93,3%, nhóm phụ trách thiết bị công nghệ kỹ thuật là 97,7%, nhóm phụ trách hành chính thương mại sản xuất là 97,8% và tư vấn là 100%, giá trị trung bình với cả nhóm là 95,3%.

Đối với các lớp đào tạo về công cụ cải tiến, các học viên các khóa công cụ cải tiến phản hồi rất tốt về hoạt động duy trì áp dụng kiến thức vào công việc thực tế. Trung bình có tới 97,2% học viên tại tất cả các nhóm tiếp tục duy trì áp dụng các nội dung đã được học, trong đó 100% các học viên tư vấn, 99,5% học viên phụ trách thiết bị công nghệ kỹ thuật, 97,8% học viên phụ trách hành chính thương mại sản xuất và 96,5% học viên nhóm quản lý điều hành sản xuất.

Các học viên tham gia các khóa tập huấn để thể hiện mong muốn được tham gia các khóa học tiếp theo của Bộ Công Thương. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo, cụ thể: cần thêm đào tạo thực tế tại hiện trường (22%), tiếp đó là cần thêm dẫn chứng thực tế (14%), chia nhỏ kiến thức và kết hợp lý thuyết với thực hành (12%).

Vòng Chung kết Cuộc thi Nhóm cải tiến Năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020 và Diễn đàn Năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi Nhóm cải tiến Năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020 cũng như Diễn đàn xin truy cập website tapchicongthuong.vn hoặc Fanpage Năng suất chất lượng để biết thêm thông tin chi tiết.

Nguồn: tapchicongthuong

Tin mới