Thứ bảy, 25/06/2022 | 15:44

Áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp Công cụ hỗ trợ 5S tại công ty Công ty Cổ phần Eurowind

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” được phê duyệt theo Quyết định số: 1472 /QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2019 với mục tiêu Xây dựng và phổ biến áp dụng mô hình quản lý chất lượng kết hợp với Công cụ hỗ trợ 5S trong Quản lý chất lượng cho các Doanh nghiệp ngành công thương.
Công ty Cổ phần Eurowind được thành lập vào tháng 11 năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực điều hòa không khí và thông gió đã lựa chọn tham gia chương trình “Hỗ trợ thiết lập Tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp Công cụ hỗ trợ 5S cho các doanh nghiệp ngành công thương” với mong muốn xây dựng Hệ thống quản lý vững mạnh, phát triển sản phẩm công nghệ hiệu quả, không ngừng hoàn thiện mình trở thành một trong những nhà cung cấp các sản phẩm phụ trợ của hệ thống HVAC hàng đầu tại Viêt Nam, với tiêu chí đặt ra:“Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ hoàn hảo- Giá cả cạnh tranh”
Công ty Cổ phần Eurowind từ thời điểm còn nhiều điên hạn chế như: Chưa có Hệ thống quản lý chất lượng, chưa có sơ đồ, chỉ dẫn cho các khu sản xuất, sản phẩm sai lỗi còn nhiều và chưa được xử lý gây lãng phí, nhận thức của CBCNV còn hạn chế. Sau 10 tháng đồng hành cùng thực hiện với công ty TNHH THT công nghệ, Eurowind bước đầu đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, có thể kể đến như:
– Thiết bị sạch sẽ và vận hành đúng cách có thể giảm thời gian chết để sửa chữa hoặc bảo dưỡng, đồng thời tiết kiệm được các bộ phận thay thế
– Ít lãng phí thời gian hơn khi tìm kiếm các công cụ và bộ phận bị mất
– Ít lãng phí thời gian đi lại chỉ mang theo những vật dụng cần thiết
– Quy trình làm việc được tối ưu hóa giúp tiết kiệm thời gian
– Không gian làm việc có tổ chức giảm thiểu các khiếm khuyết và làm việc lại
– Tăng cường quản lý trực quan
– Giảm chất thải
– Cải thiện sức khỏe và an toàn
Công ty Cổ phần Eurowind đã đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 do đơn vị tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá và cấp chứng nhận vào quý IV năm 2020.

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công thương

Tin mới