Thứ ba, 4/10/2022 | 08:30

Áp dụng kết hợp hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S trong doanh nghiệp

Đây là nhiệm vụ Thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp do Bộ Công Thương chủ trì triển khai.

Các doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn xây dựng và áp dụng kết hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp. Đồng thời, đánh giá và lựa chọn mô hình điểm về năng suất chất lượng áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến.
Các đơn vị được đáng giá, cấp giấy chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Công cụ cải tiến năng suất 5S không chứng nhận, chỉ đánh giá hiệu quả trước và sau khi áp dụng.
Trong vòng 1 năm triển khai, hiệu quả mang lại sau khi tư vấn, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kết hợp hệ thống quản lý với các công cụ cải tiến đã có những kết quả rõ rệt.
Các doanh nghiệp đều xây dựng được một hệ thống quản lý chất lượng kết hợp công cụ 5S giúp ổn định quá trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phù hợp với luật pháp và yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong doanh nghiêp. Góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng. Nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp.
Toàn thể CB/CNV được đào tạo và nhận thức tầm quan trọng khi đưa HTQL kết hợp vào công việc hàng ngày để kiểm soát công việc một cách tốt nhất. Việc xây kết hợp hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến góp phần xác định rõ trách nhiệm, rõ công việc cho từng bộ phận, cá nhân trong từng đơn vị.
Các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng có chất lượng hơn khi cung cấp đến khách hàng cũng như góp phần nhận diện các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp từ đó có các biện pháp khắc phục phù hợp nhằm góp phần làm giảm chi phí. Đặc biệt, tỷ lệ lãng phí cũng như tỉ lệ sai lỗi trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị đã giảm đáng kể.
05 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp được hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng kết hợp công cụ 5S đó là: Công ty TNHH sơn Thế Hệ Mới, Công ty TNHH Komlife Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu, Công Ty Cổ Phần Eurowind, Công ty TNHH Sơn thế hệ mới, Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Khoa Anh.

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công thương

Tin mới