Thứ sáu, 19/08/2022 | 23:21

Áp dụng Tiêu chuẩn Amfori BSCI vào các doanh nghiệp ngành công nghiệp

Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. BSCI được Hiệp hội Ngoại thương (FTA) thiết lập nhằm tạo ra các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Châu Âu  

Ở Việt Nam, dù BSCI còn tương đối mới, nhưng trong xu thế hội nhập, việc sớm áp dụng BSCI là rất cần thiết. Áp dụng BSCI giúp phát triển lành mạnh các mối quan hệ lao động sẽ góp phần quan trọng vào tăng năng suất chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và sự thành công của doanh nghiệp.

Áp dụng BSCI, các nhà cung ứng xuất khẩu Việt nam sẽ cải thiện lâu dài các tiêu chuẩn xã hội, qua đó thay đổi tốt hơn điều kiện làm việc cho người lao động, quan hệ lao động, kết quả kinh doanh và chất lượng xã hội của sản phẩm.

 Việc áp dụng BSCI nhìn chung đáp ứng theo các chuẩn mực áp dụng và đánh giá được dựa trên:

  • Các công ước ILO
  • Luật lao động, luật môi trường và an toàn vệ sinh lao động tại nước sở tại của nhà sản xuất. Nếu luật của nước sở tại thấp hơn của ILO và yêu câu riêng của nhà bán lẻ và luật của thị trường nơi sản phẩm được bán vào thì phải áp dụng theo yêu cầu pháp luật của thị trường nơi bán sản phẩm.
  • Và một số yêu cầu cao hơn luật do nhà sở hữu thương hiệu hoặc nhà bán lẻ quy định.

Muốn xây dựng và đánh giá BSCI thì phải nắm vững những kiến thức về:

1/ Các yêu cầu của tiêu chuẩn   BSCI  

2/ Luật lao động

3/ Luật môi trường và Luật An toàn Vệ sinh Lao động

4/ Các yêu cầu đặc thù của nhà bán lẻ hoặc chủ thương hiệu

Hiện trạng áp dụng và những lỗi thường gặp và khó khắc phục ở các nhà sản xuất Việt Nam:

1/ Làm việc quá thời gian yêu cầu quy định: Đây là lỗi khó khắc phục nhất vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan vì năng lực sản xuất có hạn, tài chính và mùa vụ sản xuất và mức lương. Bản thân người lao động cũng muốn tăng ca để tăng thu nhập.

2/ Trả lương không đúng theo luật: Lương thời gian hay lương sản phẩm. Lương trả không đúng quy định đăng ký. Cách tính ngày công chuẩn sai, trả lương không tính ngày phép, thời gian đào tạo, không đủ lương tối thiểu cho những tháng nghỉ chờ việc, thiếu đơn hàng. Lương để đóng bảo hiểm tính thiếu.

3/ Phân biệt đối xử: Mức lương giữa nam và nữ khác nhau trong khi làm cùng 1 công việc, hoặc chỉ tuyển dụng trong 1 độ tuổi nhất định… 

4/ Lao động cưỡng bức: Chủ yếu là ép buộc người lao động tăng ca 

5/ Các yêu cầu đặc biệt cho lao động nữ và lao động trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ: Vì không kiểm soát được sản xuất và năng lực có hạn và muốn có nhiêu đơn hàng để duy trì sự sống còn nên một số lỗi khác xảy ra như: thuê các hộ gia đình các nhà thầu phụ nhỏ khác làm và không kiểm soát được có sử dụng trẻ em, giờ giấc làm việc và lương thưởng.

Bộ quy tắc ứng xử của Amfori BSCI

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công thương

Tin mới