Chi tiết

Bộ Công Thương thông báo về chương trình tập huấn, hỗ trợ áp dụng thí điểm công cụ duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)

Triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012, trong năm 2018 và 2019, Bộ Công Thương tiến hành triển khai nhiệm vụ “Tập huấn, hỗ trợ áp dụng thí điểm công cụ duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp với mong muốn giúp doanh nghiệp duy trì năng suất toàn diện của thiết bị thông qua việc xây dựng và thực hiện chương trình bảo dưỡng thiết bị, nhận diện và giảm thiểu các tổn thất trong quá trình sản xuất từ đó tăng năng suất, cải tiến môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn hơn.

Nhiệm vụ có các hoạt động chính gồm:

(1) Tổ chức tập huấn tập trung về TPM (xem tại đây);

(2) Hướng dẫn áp dụng TPM trực tiếp tại doanh nghiệp (xem tại đây).

Bộ Công Thương trân trọng thông báo và đề nghị các doanh nghiệp quan tâm gửi đăng ký tham gia (xem tại đây) về Bộ Công Thương theo đường văn thư và thư điện tử theo địa chỉ: Vụ Khoa học và Công nghệ, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: vanphongnscl@gmail.com hoặc haknv@moit.gov.vn.

Đăng ký của doanh nghiệp tham gia Chương trình tập huấn TPMChương trình hướng dẫn áp dụng TPM sẽ được đơn vị tư vấn đánh giá và lựa chọn theo tiêu chí của Bộ Công Thương phê duyệt. Thông tin chi tiết liên hệ điện thoại: 024 2230 2306 (Chị Việt Hà); di động: 0829 296 296 (Chị Nga).

Văn phòng NSCL

Tin mới