Chi tiết

Các loại phân tích trong pha phân tích của phương pháp DMAIC (Phần 2)

Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 2 bước còn lại trong pha phân tích của DMAIC, đó là Phân tích đồ họa và Phân tích thống kê.

 1. Phân tích đồ họa:

Bước tiếp theo liên quan đến việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật được liên kết với pha Phân tích. Hầu hết các công cụ này kết thúc với một bản đồ họa. Bước tiếp theo trong quy trình là tìm hiểu các biểu đồ từ các vấn đề được tìm ra sau khi phân tích bản đồ quy trình. Điều này được thực hiện để giảm thiểu chi phí thay vì phải tiến hành phân tích, thống kê, thu thập rất nhiều dữ liệu trên phạm vi rộng trong thực tế.

Những lợi ích của phân tích đồ họa:

 • Tìm hiểu nhanh chóng bản chất của quy trình
 • Rõ ràng trong giao tiếp
 • Tạo điều kiện cho việc xem xét các điểm dữ liệu cá nhân
 • Giám sát và theo dõi dữ liệu theo thời gian trở nên dễ dàng hơn.

Phân tích đồ họa giúp tổng kết các đặc điểm của dữ liệu đúng trọng tâm và đảm bảo hiệu quả.

Các công cụ phân tích đồ họa:

 • Biểu đồ đường
 • Biểu đồ chuỗi thời gian
 • Biểu đồ hình tròn
 • Biểu đồ tần suất
 • Biểu đồ hình hộp
 1. Phân tích thống kê:

Phương pháp thống kê được định nghĩa là việc sử dụng dữ liệu thu thập và tiêu chuẩn chất lượng để tìm ra những cách sáng tạo giúp nâng cao sản phẩm và dịch vụ. Thống kê bao gồm các kỹ thuật suy luận dựa trên việc lập bảng, biểu diễn và xác định các thuộc tính của 1 bộ các tập dữ liệu.

Lợi ích của phân tích thống kê:

 • Sử dụng phân tích dự đoán để dự đoán xu hướng trong tương lai.
 • Giám sát, kiểm soát và cải thiện các quy trình
 • Chứng minh tính hợp lệ của quy trình.
 • Gợi ý cho các giải pháp trong tương lai

Các công cụ phân tích thống kê:

 • Thử nghiệm giả thuyết
 • Phân tích hồi quy
 • Kiểm soát quá trình thống kê

Kết luận

Pha Phân tích thường không được chú trọng đủ để tạo nên hiệu quả. Nếu như không có phân tích, chúng ta có xu hướng đi tìm giải pháp trước khi biết nguyên nhân thực sự của các vấn đề. Phân tích là pha quan trọng nhất trong tất cả 5 pha của DMAIC. Phân tích lý tưởng là để các nhóm nghiên cứu các nguyên nhân gốc rễ tiềm năng và phát triển các giả thuyết về lý do tại sao các vấn đề đó tồn tại, sau đó thực hiện để chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết đã được đưa ra.

Phân tích có thể có nhiều hình thức. Một số dự án Six Sigma có xu hướng sử dụng rất nhiều sơ đồ và bảng tính, trong khi những dự án khác thiên về thảo luận và lập danh sách. Phương pháp thích hợp là phương pháp phù hợp nhất với đội nhóm của bạn, điều quan trọng là kết quả cuối cùng thành công.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới