Thứ ba, 4/10/2022 | 06:36

Cách nhận biết các lãng phí thường thấy bằng phương pháp tiếp cận 3M (Phần 1)

Xác định sự lãng phí theo cách tiếp cận 3M có thể giúp bạn dễ dàng đặt mục tiêu hơn và tạo điều kiện để tránh sự lặp lại của những nỗ lực không cần thiết (muda), sự thiếu nhất quán của những nỗ lực đó (mura) hoặc hạn chế việc gây ra sự căng thẳng (muri).

Muda đề cập đến sự lãng phí theo cách đơn giản nhất: bất kỳ hoạt động nào không tạo ra giá trị gia tăng đều là Muda. Theo quan điểm Lean, có bảy loại lãng phí cơ bản trong sản xuất, mỗi loại đều đại diện cho một nguyên nhân phổ biến của thất thoát trong quá trình này. Nó bao gồm: Lãng phí do sản phẩm có khiếm khuyết, do chờ đợi, do vận chuyển, do tồn kho, sản xuất thừa và nỗ lực không cần thiết. Theo đó, Muda có thể được mô tả một cách tương đối trực quan, trong khi các khái niệm về Mura và Muri cần được giải thích nhiều hơn.

Mura thường được dịch nghĩa là sự thiếu nhất quán hoặc không đồng nhất, cụ thể là ở các định mức trong sản xuất, ví dụ như phân bổ nguyên vật liệu hoặc nguồn nhân lực một cách lãng phí. Cụ thể: Nhân viên có thể bị chỉ đạo làm việc cường độ cao trong ca sáng, trong khi khối lượng công việc vào buổi chiều lại thấp đến mức thiếu thốn. Kịch bản không nhất quán như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả người lao động và máy móc, tạo ra sự mệt mỏi, căng thẳng và tăng tỉ lệ xảy ra tai nạn không cần thiết.

Muri là sự quá tải của thiết bị, cơ sở vật chất và con người. Muri đẩy máy móc hoặc con người vượt quá giới hạn tự nhiên của họ, gây ra sự mệt mỏi, căng thẳng và tăng khả năng xảy ra tai nạn. Thiết bị quá tải cũng có thể dẫn đến sự cố và gia tăng sai lỗi, gây lãng phí nguyên liệu và giảm hiệu suất tổng thể.

Đối với hầu hết các trường hợp xảy ra lãng phí, dù là Muda, Mura hay Muri, những nguyên nhân sau thường được phát hiện:

– Nhân sự chưa được đào tạo thích hợp

– Không có tiêu chuẩn để tuân thủ theo

– Nhân viên được cung cấp các công cụ không phù hợp với công việc

Theo đó, việc hạn chế lãng phí sẽ xoay quanh các giải pháp giải quyết những vấn đề trên. Lây ví dụ như trong trường hợp một nhà quản lý cần theo dõi các nhiệm vụ mà nhóm của anh ta cần hoàn thành, việc lập một danh sách trên email có thể khiến mọi việc khó khăn hơn mức cần thiết, trong khi điều này trông có vẻ rất nguyên tắc và đúng quy củ. Thời gian phản hồi của mỗi thành viên cũng như thời gian tổng hợp và xử lý thông tin của người quản lý có thể được sử dụng hợp lý hơn theo cách khác, ví dụ như một cuốn sổ trực tuyến đã được chuẩn hóa theo mục tiêu để tất cả các thành viên đều có thể cập nhật tiến độ của họ bất kì lúc nào.

Nhìn chung, nếu bạn đang tìm cách để điều chỉnh sản lượng trong dây chuyền sản xuất của mình để loại bỏ sự lãng phí do sản xuất thừa, việc triển khai hệ thống Kanban theo các tiếp cận 3M là một phương pháp đơn giản để đảm bảo sản xuất chỉ diễn ra khi cần thiết. Bằng cách tập trung các hoạt động cải tiến vào việc loại bỏ các phần không tạo ra giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất, tổ chức của bạn có thể đạt được sự cân bằng giữa công suất và lượng tải công việc.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới