Thứ ba, 4/10/2022 | 08:26

Cách nhận biết các lãng phí thường thấy bằng phương pháp tiếp cận 3M (Phần 2)

Khi bắt đầu áp dụng công cụ Gemba Walk, việc lưu ý đến muda, mura và muri có thể cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để xem xét các hoạt động trong tổ chức của mình. Dưới đây là một số câu hỏi giúp bạn tiếp cận tốt hơn tới những nguyên nhân gây ra lãng phí bằng phương pháp 3M:

Về Muda

Muda thường xuất hiện theo nhiều kịch bản khác nhau: Sản xuất thừa xảy ra khi các mặt hàng được sản xuất trước khi chúng được yêu cầu; Qua trình xử lý xảy ra khi nhiều công việc được đưa vào một sản phẩm hoặc dịch vụ hơn mức cần thiết; Hàng tồn kho rất quan trọng, nhưng lưu trữ quá nhiều hoặc quá ít vật tư và hàng hóa thành phẩm là tăng chi phí và chiếm không gian; Vận chuyển là sự di chuyển của các sản phẩm và vật tư từ khu vực này sang khu vực khác; Chuyển động là chuyển động vật lý của một người hoặc máy cần thiết để hoàn thành công việc; Chờ đợi là khi công việc hoặc dự án bị đình trệ hoặc chậm chạp vì máy móc vẫn chưa hoàn thành sản xuất cần thiết, sản phẩm chưa đến hoặc một số bộ phận khác đang giữ phần còn lại của dự án; Khiếm khuyết xảy ra khi lỗi và việc lặp lại được tạo ra từ các quy trình của bạn.

Bạn cần tìm kiếm và xác định:

 • Các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng hoặc không cần thiết
 • 7 (hoặc 8) loại lãng phí như đã nói trong phần 1
 • Dụng cụ hoặc máy móc bị hư hỏng

Về Mura

Đây là một thực trạng thường xảy ra khi các công ty đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Điều này buộc bộ phận bán hàng phải cố gắn lấp đầy đơn hàng và tạo ra gánh nặng cho bộ phận vận chuyển nhanh chóng vận chuyển sản phẩm trước cuối tháng. Điều này dẫn đến hâu quả: Chất lượng sản phẩm không đảm bảo; Khách hàng nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ không tương thích; Sản xuất cạnh tranh để hoàn thành các đơn đặt hàng lớn và trở nên nhàn rỗi khi đơn đặt hàng giảm. Thậm chí còn liên quan nhiều đến việc Mura tạo ra Muri (quá tải), từ đó làm suy yếu các nỗ lực loại bỏ bảy chất thải của Muda.

Bạn cần tìm kiếm và xác định:

 • Sản lượng không nhất quán
 • Biến động về chất lượng
 • Các thời điểm dừng máy giữa ca hoặc khi mới khởi động
 • Lượng sản phẩm tồn kho và sản xuất thừa

Về Muri

Như đã giải thích trong phần 1, Muri gây ra sự quá tải cho cả con người và máy móc, dẫn đến giảm hiệu suất của cả hệ thống trong thời gian sau đó.

Bạn cần tìm kiếm và xác định:

 • Công nhân đang làm việc quá tải
 • Máy móc đang hoạt động quá tải
 • Công việc nào đang gây ra lượng tải không cân bằng

Nguyên nhân khác

Chẳng hạn, khi công nhân thiếu các công cụ phù hợp cho công việc, các nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn, các thao tác cũng dễ xảy ra sai lỗi hơn. Ví dụ, việc gia công tấm kim loại với búa và giùi khoan sắt sẽ làm hỏng bảng Pa-nô mà bạn đang thao tác – tăng thời gian gấp ba lần để hoàn thành nhiệm vụ và khiến lô sản phẩm phải sản xuất lại.

Bạn cần tìm kiếm và xác định:

 • Các hướng được xác định kém
 • Tín hiệu khó hiểu
 • Các chỉ số không dễ đọc hoặc không hiểu

Nhìn chung, muda, mura và muri là ba loại lãng phí riêng biệt, nhưng cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thông qua việc giải quyết triệt để một lãng phí, việc giải quyết các lãng phí khác cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới