Chi tiết

Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa áp dụng 5S và Kaizen

Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã triển khai, áp dụng chương trình 5S và xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI). Đây là hai trong số những yếu tố đổi mới trong công tác quản trị doanh nghiệp mà Công ty đã chú trọng triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo công ty, việc thực hiện và duy trì tốt chương trình 5S tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa sẽ tạo ra một phong cách làm việc mới, một cách sắp xếp nơi làm việc khoa học, thuận tiện, sạch sẽ, tạo nên một tinh thần làm việc thoải mái, hiệu quả, xây dựng nên hình ảnh đẹp cho Công ty trong quá trình làm việc với đối tác và đồng nghiệp. 5S cũng là nền tảng cho sự phát triển của năng suất và chất lượng lao động góp phần nâng cao hiệu quả công việc theo chủ đề EVN/Tổng Công ty đã đề ra.

Tất cả các phòng, phân xưởng trong Công ty đều đang cùng nhau thực hiện 5S, từ các thay đổi nhỏ như việc sắp xếp hồ sơ, bàn ghế thế nào; đếni xếp đặt các dụng cụ an toàn, vật tư được bày trí gọn gàng, ngăn nắp đúng quy định đều được các phòng ban suy nghĩ và thực hiện thay đổi. Với nhiều thay đổi nhỏ, 5S mang lại những thành công đáng kể. Việc tìm tài liệu, dụng cụ, vật tư trước đây có thể mất từ 10 – 30 phút, nay chỉ trong 30 giây – 1 phút, làm giảm chi phí phát sinh từ việc tìm kiếm, thay thế thiết bị, chi phí lưu kho, sàng lọc tài liệu.

Cùng với 5S, công ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa cũng thực hiện chỉ số KPI. KPI là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, một cách đo lường hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc của mỗi cá nhân hoặc của toàn Công ty. KPI sẽ giúp cá nhân và Công ty hiểu được công việc đang thực hiện tốt đến đâu so với các mục tiêu chiến lược đã đề ra ban đầu. Mỗi cán bộ công nhân viên của công ty đều được phân công trách nhiệm và đánh giá hiệu quả công việc được giao tiện lợi, minh bạch, rõ ràng, giúp đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nhân sự, quản trị doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện 5S cũng như xây dựng KPI là một trong những chủ trương luôn được công ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa quán triệt, triển khai, thực hiện đến từng đơn vị. Điều này góp phần định hình và phát triển mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược của Công ty. 5S và KPI cũng đã và đang góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiêp tại Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa.

Văn phòng NSCL tổng hợp

Tin mới