Thứ bảy, 25/06/2022 | 14:22

Doanh nghiệp SX công nghiệp

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012. Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối triển khai và tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2012 – 2020. Để đánh giá kết quả thực hiện Dự án và đề xuất các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã gửi đến gần 11.000 doanh nghiệp trên cả nước Công văn số 8849/BCT-KHCN ngày 20 tháng 11 năm 2019 kèm phiếu thu thập thông tin.

Đề nghị các doanh nghiệp gửi phản hồi theo Biểu 01 bằng một trong các cách sau:
1. Gửi bản cứng về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
2. Gửi bàn mềm qua địa chỉ vanphongnscl@gmail.com;
3. Trả lời khảo sát trực tuyến tại đây.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Trịnh Thu Hằng, email: vanphongnscl@gmail.com, điện thoại: 0932 200 782. Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

(Hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hòa ngành công nghiệp giai đoạn 2012-2020)