Chủ nhật, 1/08/2021 | 07:12

Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.HCM: Chiến lược và mục tiêu tại công ty TNHH TM DV Điện Trúc Huy

Hạn chế về nguồn lực khiến công tác hoạch định chiến lược và quản trị mục tiêu ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta chưa thực sự được chú trọng, dẫn tới nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong dài hạn, đặc biệt khi doanh nghiệp cần mở rộng quy mô để đáp ứng thị trường. Do đó, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế đã xây dựng phần mềm Hoạch định chiến lược và Rà soát mục tiêu nhằm đơn giản hóa công tác này và đồng hành cùng một số doanh nghiệp trong quá trình định hướng chiến lược.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Song, mỗi năm đều có rất nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, hoặc thậm chí rơi vào tình trạng phá sản. Một trong những lý do phổ biến cho tình trạng này được cho là do sự thiếu tư duy chiến lược trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thể hiện ngay từ trong khâu hoạch định chiến lược.

Hoạch định chiến lược là một chức năng quản trị của một tổ chức, bao gồm việc: xác định các ưu tiên, tập trung các nguồn lực, và củng cố các hoạt động vận hành, nhằm bảo đảm cho các nhân viên của tổ chức và các bên có liên quan khác cùng hướng đến những mục tiêu chung, đạt được sự thống nhất về các kết quả dự kiến, đánh giá và điều chỉnh phương hướng hoạt động của tổ chức để đáp ứng môi trường kinh doanh luôn biến động. Hoạch định chiến lược là nỗ lực của tổ chức nhằm đưa ra những quyết định và những hành động cơ bản có vai trò định hình và hướng dẫn cho tổ chức đó muốn trở thành cái gì, phục vụ cho ai, làm gì, lý do tại sao làm việc đó, và chú trọng đến tầm nhìn tương lai. Việc hoạch định chiến lược có hiệu quả không chỉ vạch ra đích đến mà tổ chức muốn đạt được và những gì cần phải làm để đi đến đó, mà còn nêu rõ cách thức đo lường mức độ thành công.

Hoạch định chiến lược luôn đi cùng với công tác quản trị mục tiêu. Quản trị mục tiêu cần phải xuyên suốt từ cấp cao nhất đến từng cá thể, cụ thể hóa cách thức thực hiện chiến lược, đảm bảo doanh nghiệp có thể đi đúng hướng đã xác định.

Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, khi nước ta phải đối mặt với đại dịch COVID-19 cùng với những biến động liên tục của thị trường, các doanh nghiệp càng thấy được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược và quản trị mục tiêu. Hiểu được điều đó, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế – Trường Đại học Ngoại thương (iEIT) đã xây dựng phần mềm Hoạch định chiến lược và Rà soát mục tiêu theo BSC&KPI để giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong công tác hoạch định. Phần mềm thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá ngành Công nghiệp do Bộ Công Thương chủ trì.

Trong quá trình thực hiện, iEIT đã đồng hành cùng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Trúc Huy trong công tác hoạch định chiến lược cho giai đoạn sắp tới của công ty. Với mục tiêu mở rộng quy mô, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Trúc Huy nhận thức rõ vai trò của một chiến lược đúng đắn. Sau khi Ban lãnh đạo phía công ty trình bày những mong muốn, dự định, nhóm tư vấn bên iEIT đã hướng dẫn đội ngũ phía công ty hoạch định chiến lược trên phần mềm do iEIT thiết kế, từ phân tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong; tìm kiếm giải pháp chiến lược và vẽ bản đồ chiến lược, thẻ KPI; phân bổ KPI từ cấp công ty xuống cấp dưới; xác định thang đo, đánh giá KPI đến triển khai chiến lược.

Ngoài chiến lược và KPI, nhóm tư vấn đồng thời tiến hành song song các buổi đào tạo nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng làm việc cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Trúc Huy. Trong quá trình hướng dẫn, nhóm tư vấn iEIT đã hỗ trợ và đưa ra các đề xuất định hướng chiến lược cho phía Công ty. Hai bên đã có thời gian làm việc tích cực và hiệu quả.

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ

Tin mới