Chi tiết

Giới thiệu hệ thống quản lý tinh gọn tích hợp công nghệ 4.0 (Phần 1)

Việc kết hợp Lean với các ứng dụng Công nghiệp 4.0 đã mở ra một chân trời mới cho các nhà sản xuất.

Trong nhiều năm qua, hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) đã được nhiều công ty sử dụng rộng rãi như một phương pháp cơ bản để tăng năng suất và giảm lãng phí. Tuy nhiên, ngày nay, khi các nguyên tắc sản xuất tinh gọn cần thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng công ty, một số công cụ Lean truyền thống bắt đầu mất lợi thế khi không gian cải tiến ngày càng nhỏ và việc thực hiện ngày càng khó khăn hơn. Trong khi đó, việc cải thiện liên tục về năng suất và chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để duy trì lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

Sự ra đời của Công nghiệp 4.0 với các nguyên tắc kết nối mới, sự minh bạch thông tin, các kỹ thuật hỗ trợ, ứng dụng phi tập trung trên hệ thống không gian mạng… có thể tăng cường hơn nữa khả năng tương tác giữa máy móc và con người, đặt nền tảng cho những cải tiến mới. Tuy nhiên, chi phí để lắp đặt và ứng dụng Công nghệ 4.0 lần một vấn đề nan giải đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặt khác, nhiều nhà sản xuất cũng lo ngại về việc liệu công nghệ có thể hoàn toàn thay thế vai trò của con người hay không.

Đối với các công ty đã áp dụng Lean, vấn đề mà họ phải đối mặt là liệu Ứng dụng công nghệ 4.0 có thể thay thế hoàn toàn vai trò của Lean không, hay cần tích hợp hệ thống Lean với các ứng dụng đó để đạt được hiệu quả. Trên thực tế, có nhiều cách tiếp cận tinh gọn như tìm và loại bỏ muda (lãng phí) ở dạng thời gian máy nhàn rỗi hoặc thời gian dừng máy do bảo trì ngoài kế hoạch hay từ các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng. Tất cả đều có thể được cải thiện bằng cách tích hợp các nguyên tắc Công nghiệp 4.0. Các công nghệ như cảm biến, Big data và Internet vạn vật (IoT) giúp cải thiện việc thu thập dữ liệu và phân tích nâng cao, nhờ đó việc quản lý và loại bỏ lãng phí trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vậy mới nói việc tích hợp hệ thống quản lý tinh gọn với các khái niệm Công nghiệp 4.0 có thể mở ra một chân trời mới trong việc cải thiện năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất.

Dựa trên nghiên cứu của Shah và Ward, một hệ thống sản xuất tinh gọn được cấu thành bởi 10 yếu tố chính sau đây:

  1. Phản hồi của nhà cung cấp
  2. Giao hàng đúng giờ (JIT)
  3. Phát triển nhà cung cấp
  4. Sự tham gia của khách hàng
  5. Sản xuất kéo
  6. Dòng chảy liên tục
  7. Giảm thời gian cài đặt
  8. Tổng sản lượng / thời gian bảo trì phòng ngừa
  9. Kiểm soát quá trình thống kê
  10. Sự tham gia của nhân viên

10 yếu tố chính có thể được chia thành bốn nhóm bao gồm các nhà cung cấp, quy trình, khách hàng và bên kiểm soát. Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn vấn đề này trong phần sau của loạt bài viết.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới