Chi tiết

Giới thiệu hệ thống quản lý tinh gọn tích hợp công nghệ 4.0 (Phần 2)

10 yếu tố chính trong hệ thống sản xuất tinh gọn được chia thành bốn nhóm bao gồm các nhà cung cấp, quy trình, khách hàng và bên kiểm soát. Mỗi nhóm đều có tiềm năng riêng để tích hợp những ưu thế từ công nghệ 4.0.

Yếu tố nhà cung cấp

Mối liên kết mạnh mẽ trong quá trình trao đổi thông tin giữa khách hàng và nhà sản xuất quyết định mức độ sản xuất kéo (Pull production) và hiệu quả của việc sử dụng JIT. Các ứng dụng công nghiệp 4.0 giúp tăng cường khả năng truyền tải dữ liệu dưới dạng sóng vô tuyến (RFID), chia sẻ qua liên kết không dây mà không gian điện toán đoán mây. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể phản hồi khách hàng ngay lập tức trên các mạng truyền thông xã hội. Với những ưu thế của RFID và hệ thống định vị toàn cầu GPS, dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa và cập nhật liên tục cho khách hàng. Việc khiếu nại về lỗi sản phẩm sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Việc sử dụng mạng lưới công nghệ và nền tảng chia sẻ tài nguyên cho phép nhà cung cấp tiếp cận tốt hơn tới khách hàng, điều này khắc phục những hiểu lầm không cần thiết trong quá trình thỏa thuận. Đồng thời, việc chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nhà cung cấp với nhau có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ mạng lưới phân phối.

Yếu tố khách hàng

Một bí quyết khác giúp các doanh nghiệp sản xuất tồn tại lâu dài đó là tích hợp quan điểm của khách hàng vào giai đoạn phát triển sản phẩm. Góp ý từ khách hàng có thể được tiếp cận từ các nền tảng trực tuyến, ví dụ như website ý tưởng của Lego, một nền tảng mở cho phép khách hàng tự thiết kế sản phẩm mà họ mong muốn

Với khả năng truy xuất dữ liệu thời gian thực, khách hàng có thể giám sát và theo dõi từng bước của quy trình sản xuất và được cập nhật liên tục về thời gian giao hàng. Trải nghiệm người dùng có thể bao hàm thông tin từ khâu thiết kế cho đến khi sản phẩm đến tay người mua hàng. Điều này cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ đó chỉ ra phương hướng để cải tiến liên tục cho các nhà quản lý. Sự tham vấn của khách hàng trong suốt chu kỳ đó cũng có thể đại diện cho mức độ hài lòng và trung thành của họ.

Yếu tố quá trình

Sản xuất kéo có thể được thực hiện theo cách hiệu quả hơn nhờ gắn thẻ RFID để theo dõi trạng thái của sản phẩm (dù là thành phẩm hay bán thành phẩm). Các thông tin về thời gian của từng công đoạn, số lượng sản phẩm và vị trí của chúng sẽ được thông báo liên tục cho người vận hành. Thông qua hệ thống CNTT, e-kanban có thể phát hiện bất kì vị trí bị thiếu hoặc bỏ trống nào trên dây truyền và hạn chế lượng hàng tồn kho trong thời gian thực. Những thay đổi trong lịch trình cũng được theo dõi và thông số kanban được cập nhật ngay lập tức. Nhờ đó, hệ thống sản xuất kéo cũng dễ dàng hơn trong việc bổ sung nguyên liệu tự động.

Nhóm yếu tố cuối cùng tác động đến việc tích hợp Lean với ứng dụng công nghiệp 4.0 sẽ được trình bày trong phần cuối của loạt bài viết này.

Văn phòng NSCL biên dịch

Tin mới