Chi tiết

Hiệu quả áp dụng ISO 22000:2005 tại Công ty TNHH Thương mại Dương Quang

Công ty TNHH Thương Mại Dương Quang là nhà cung cấp các nguyên liệu làm bánh hàng đầu miền Bắc, Việt Nam. Ngoài ra Dương Quang còn sản xuất và cung cấp bánh mỳ, bánh ngọt… cho hầu hết các nhà hàng ăn nhanh lớn, mang thương hiệu Việt Nam hoặc nước ngoài tại Hà Nội. Để nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, Công ty TNHH Thương mại Dương Quang đã quyết tâm áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005.

Quá trình xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trải qua gần 6 tháng với các công việc như khảo sát đánh giá thực trạng nhà xưởng; tư vấn bố trí mặt bằng và thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000:2005; phổ biến, đào tạo và trang bị kiến thức về ISO 22000:2005; tư vấn, hướng dẫn thiết lập và áp dụng các quy trình; hướng dẫn xác định và kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm theo nguyên tắc ISO 22000:2005; đào tạo, hướng dẫn đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; đề xuất khắc phục và cải tiến hệ thống…

Vào tháng 6 năm 2017, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dương Quang đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005 do đơn vị Tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá và cấp chứng nhận. Nhờ xây dựng tốt Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005 mà công ty đã kiểm soát sản xuất ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, nó đã tạo hệ thống xuyên suốt từ trên xuống dưới rất chuyên nghiệp, từ đó công tác điều hành hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn. Và điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng khi dùng sản phẩm của Công ty. Nhờ đó, công ty đã làm hài lòng một số khách hàng khó tính chọn sử dụng sản phẩm của công ty như BurgerKing, Công ty cổ phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài –NCS, Công ty TNHH Nguyễn Sơn…

Có thể nói, trong thời gian công tác quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm tại Dương Quang thông qua hệ thống quản lý, tiêu chuẩn… được quan tâm, đầu tư, đã mang lại hiệu quả cao trong sản xuất – kinh doanh. Thương hiệu Dương Quang ngày càng được củng cố và phát triển với doanh thu và lợi nhuận tăng từng năm, năm sau cao hơn năm trước.

Nguồn: AHEAD

Tin mới