Chi tiết

Hưng Yên: Cải tiến hiệu suất thiết bị tại doanh nghiệp bao bì nhựa

Công ty Cổ phần Đức Hiếu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng ghép phức hợp với năng lực quản trị hiện đại, công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ATTP, 5S và kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Công ty đã tham gia chương trình TPM do Bộ Công Thương hỗ trợ từ năm 2019 với 3 trụ cột tập trung chính là bảo trì tự quản, bảo trì theo kế hoạch và cải tiến có trọng điểm.

Sau một thời gian triển khai, công ty đã ghi nhận được một số kết quả khả quan về nâng cao ý thức của người công nhân trong quản lý thiết bị cơ bản, cải tiến thời gian chuyển đổi mã hàng tại máy in 9 màu.

Về trụ cột bảo trì tự quản, công nhân công ty đã bắt đầu xây dựng ý thức và kỹ năng xác định các điểm bất thường trên thiết bị, ghi chép bất thường và chủ động xử lý bất thường. Với những bất thường hoặc hư hỏng thiết bị người vận hành không tự xử lý được mới báo cáo nhân sự bảo trì xử lý.

Trong quá trình tư vấn, Tư vấn đã đào tạo bảo trì tự quản cho nhân sự các bộ phận thổi, in, ghép, cắt dán, chia cuộn lần 1 vào tháng 10/2019 và tái đào tạo vào tháng 6/2020. Các buổi đào tạo được chia làm 2 phần, phần 1: Đào tạo lý thuyết nhanh trong vòng 20 phút và phần 2: Thực hành ghi chép thẻ trong 20 phút. Bộ phận cắt dán hiện là tổ thực hiện tốt nhất các nội dung bảo trì tự quản.

Về trụ cột bảo trì theo kế hoạch, công ty đã thu thập được các dữ liệu sản xuất để tính toán được các chỉ số OEE, MTBF và MTTR. Tuy nhiên, hiện đội ngũ bảo trì của công ty còn mới và đang trong thời gian làm quen với công việc. Do đó, trong thời gian tới công ty chưa tập trung vào việc đánh giá và cải thiện các chỉ số mà mong muốn chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn cho bộ phận bảo trì để từ từ nâng cao năng lực cho nhân sự bảo trì của công ty.

Về trụ cột cải tiến có trọng điểm, công ty đã và đang thực hiện 1 số đề tài cải tiến để giảm thời gian chuyển đổi sản phẩm tại máy in 9 màu; Giảm lượng keo tồn và phải bỏ đi tại khu vực máy ghép; Cải thiện dòng trao đổi thông tin giữa 3 bộ phận kế hoạch, kho và sản xuất; Giảm khiếu nại khách hàng liên quan đến vấn đề về chất lượng sản phẩm và giảm tỷ lệ nguyên liệu bị sai lỗi khi đi vào máy coating. Trước mắt, đề tài giảm thời gian chuyển đổi tại máy in 9 màu đã có kết quả khả quan, các đề tài còn lại đã và đang tiếp tục triển khai, dự kiến sẽ đánh giá kết quả trong tháng 8/2020 và kết thúc dự án.

Văn phòng NSCL

Tin mới