Chủ nhật, 1/08/2021 | 06:55

Hướng dẫn triển khai xây dựng hệ thống lương 3PS tại công ty cổ phần ARTEX Nam An

Bên cạnh Chương trình Khám sức khỏe Doanh nghiệp và Tư vấn hoạch định chiến lược, rà soát mục tiêu theo BSC&KPI, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT) tiến hành triển khai chương trình Tư vấn xây dựng hệ thống trả lương theo 3Ps nhằm giúp các doanh nghiệp cải thiện vấn đề lương thưởng, từ đó gia tăng sự hài lòng của nhân viên và hướng đến cải thiện hiệu quả hoạt động. Công ty Cổ phần Artex Nam An là đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình này.

Lương thưởng từ lâu luôn là vấn đề nan giải đối với các nhà quản trị để có thể tối ưu được chi phí tiền lương mà vẫn đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nhân viên cảm thấy xứng đáng. Hệ thống lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn cũng là một trong những chìa khóa của doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tiễn cho thấy nhiều bất cập xung quanh những phương pháp xây dựng hệ thống lương trước đây, nên nhiều doanh nghiệp đang dần hướng tới hệ thống lương hoàn thiện hơn, trong đó có thể kể đến 3Ps. Đây là một hệ thống lương tương đối toàn diện, vì nó xét tới 3 yếu tố quan trọng đó là Vị trí (Position), Hiệu quả làm việc (Performance) và Năng lực (Person) để đánh giá lương thưởng cho một cá nhân trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng thuận lợi trong việc triển khai, áp dụng hệ thống lương 3Ps, thậm chí còn cảm thấy lúng túng, gặp nhiều khó khăn, bất ổn. Sở dĩ xảy ra điều đó bởi doanh nghiệp chưa thực sự sẵn sàng, chưa được chuẩn bị kỹ hay triển khai hệ thống quản lý lương 3Ps một cách máy móc và thiếu cân nhắc. Do đó, chương trình Tư vấn xây dựng hệ thống lương theo 3Ps được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng được hệ thống lương phù hợp, hiệu quả dựa trên 3Ps.

Chương trình gồm 3 phần chính:

  1. Xác định giá trị chức danh công việc.
  2. Rà soát và đánh giá năng lực vị trí
  3. Lên thang bảng lương đề xuất cho doanh nghiệp.

Các nội dung này đều được thực hiện trên phần mềm do iEIT thiết kế. iEIT sẽ hướng dẫn và tư vấn xây dựng cũng như cập nhật trên hệ thống để doanh nghiệp có thể chủ động cải tiến trong tương lai.

Với mong muốn cải thiện hệ thống lương, thúc đẩy sự hài lòng và tạo động lực đến người lao động, Công ty Cổ phần Artex Nam An đã đăng ký tham dự chương trình Tư vấn xây dựng hệ thống trả lương theo 3Ps thuộc Dự án Bộ Công Thương chủ trì và Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế là đơn vị thực hiện. Hai bên đã cân nhắc khả năng của và mong muốn của doanh nghiệp để linh hoạt xây dựng hệ thống lương 3Ps phù hợp nhất. Trải qua nhiều cuộc họp với tinh thần tích cực, Công ty Cổ phần Artex Nam An đã xây dựng được hệ thống lương mới và đang bước đầu đưa vào thử nghiệm.

Nguồn: Vụ Khoa học & Công nghệ

Tin mới