Chi tiết

Kyodai cải tiến năng suất và đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ

Với những kết quả đáng khích lệ bước đầu khi triển khai các trụ cột Bảo trì Tự quản và Bảo trì theo Kế hoạch, công ty Cổ phần Sản xuất Kyodai đã thực hiện các hoạt động cải tiến trọng điểm về vấn đề năng suất – chất lượng như mục tiêu công ty đã đề ra.

Hoạt động thu thập dữ liệu sản xuất của công ty được duy trì cho tất cả máy móc, thiết bị. Những dữ liệu này được công ty đưa vào công cụ tính toán chỉ số Hiệu suất thiết bị tổng thể OEE để xác định các tổn thất và cơ hội cải tiến.

Xưởng Ép Nhựa đã xác định được các tổn thất gây giảm hiệu suất của máy ép nhựa và một số cơ hội cải tiến có thể thực hiện ngay như: thời gian nghỉ ăn trưa, nghỉ giữa giờ khiến máy dừng hoạt động là không cần thiết. Xưởng đã tiến hành bố trí nhân viên đứng máy luân phiên nhằm đảm bảo nhân viên vẫn được nghỉ như thời gian quy định nhưng máy không bị dừng sản xuất.

Ngoài ra, các vấn đề về lỗi chất lượng đối với sản phẩm cũng là ưu tiên hàng đầu của xưởng. Những lỗi thường gặp đối với từng loại sản phẩm được thống kê, phân tích, đưa ra giải pháp xử lý và đào tạo lại cho nhân viên trước khi sản xuất hàng loạt chủng loại sản phẩm tương ứng. Việc này giúp giảm đáng kể thời gian dừng máy khi ca đêm sản xuất không có tổ trưởng tham gia xuyên suốt để xử lý. Các hoạt động cải tiến máy móc, thiết bị được thực hiện như lắp cánh tay robot để gắp sản phẩm đã giảm được thời gian sản xuất quy định cho 1 chu kỳ ép; quy định đường ống nước cấp và thoát khỏi máy để giảm thời gian thay thế, sửa chữa. Việc kiểm tra khuôn định kỳ trước khi sản xuất được đưa vào quy định cụ thể…

Các hoạt động cải tiến đồng bộ, tác động tới các tổn thất, lãng phí của hoạt động sản xuất đã đem lại kết quả bất ngờ khi chỉ số OEE của xưởng Ép Nhựa tháng 3/2019 chỉ đạt 56,38% đã tăng lên 95,56% khi tổng kết hoạt động của xưởng trong tháng 9/2019. Chỉ số chất lượng sản phẩm luôn được duy trì ở mức cao và đạt được mục tiêu công ty đã đề ra.

Để duy trì được những kết quả trên, công ty cùng với đó thúc đẩy các hoạt động đánh giá năng lực nhân viên và đào tạo nội bộ. Trong đó, các sự cố lỗi chất lượng thường gặp và cách xử lý cũng là một phần mục tiêu để chuẩn hóa tài liệu đào tạo nhân viên công ty.

Nguồn: EPRO

Tin mới