Chi tiết

Một số kết quả Chương trình TPM tại Công ty Cổ phần Đức Hiếu

Công ty Cổ phần Đức Hiếu tham gia chương trình hỗ trợ triển khai Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM của Bộ Công Thương từ năm 2019. Sau một năm triển khai, công ty đã gặt hái được một số kết quả khả quan về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chương trình TPM triển khai tại Đức Hiếu bắt đầu từ tháng 9/2019. Một năm triển khai thí điểm TPM tại các khu vực máy in, máy cắt dán, máy ghép, máy thổi đã đem lại một số hiệu quả về năng suất và chất lượng cho công ty.

Về năng suất sản xuất, việc cải tiến máy trộn hạt đã giúp giảm thời gian sự cố tắc tại máy từ 15-20 phút/ngày xuống còn không còn sự cố. Bên cạnh đó, đề tài giảm thời gian chuyển đổi sản phẩm tại máy in 9 màu đã giảm được thời gian chuyển đổi sản phẩm và đưa ra quy trình chuyển đổi mới, góp phần tăng thời gian sẵn sàng của máy móc.

Về chất lượng sản phẩm, nhóm cải tiến giảm tỷ lệ lỗi đường cắt nhiệt yếu tại máy cắt dán đã thiết lập tiêu chuẩn sử dụng lô silicon cũng như lập tiêu chuẩn dải nhiệt độ cắt tối ưu cho các sản phẩm trên máy cắt dán, giúp giảm tỷ lệ lỗi. Ngoài ra, nhóm cải tiến lỗi lệch hình trên máy in đã thiết lập được tiêu chuẩn thao tác chồng màu, lập tiêu chuẩn cho màng nhập và đánh giá nhà cung cấp để ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đáp ứng chất lượng màng cho sản xuất.

Một khó khăn của công ty là nhân sự bộ phận bảo trì thiết bị thiếu kinh nghiệm, biến động thường xuyên, thường phải chạy theo sự vụ và mất phần lớn thời gian để khắc phục sự cố. Từ hiện trạng đó, chương trình TPM tại Đức Hiếu đã xác định điều quan trọng trước mắt là tăng cường năng lực nhân sự vận hành trong việc phát hiện các bất thường tại thiết bị, xử lý các lỗi cơ bản của thiết bị và nâng cao khả năng kiểm tra, vệ sinh, bôi trơn, siết chặt máy móc. Thợ vận hành làm tốt các công việc trên sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của máy móc, từ đó thợ bảo trì có thể tập trung vào các hoạt động bảo trì có kế hoạch.

Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực thợ bảo trì cũng như đảm bảo thời gian thực hiện các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, Tư vấn định hướng nhóm thực hiện các bài học một điểm để làm tài liệu đào tạo cho nhân sự mới. Song song với đó là hoạt động đánh giá năng lực nhân sự bảo trì để có kế hoạch đào tạo nâng cao kỹ năng quan trọng của thợ bảo trì, góp phần tăng hiệu suất thiết bị tổng thể.

Văn phòng NSCL

Tin mới