Thứ bảy, 25/06/2022 | 14:20

Những khó khăn mà tổ chức/doanh nghiệp thường gặp trong quá trình xây dựng hệ thống ISO 9001 là gì?

Mặc dù việc áp dụng ISO 9001 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp song không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng thành công tiêu chuẩn này. Các chuyên gia cho rằng việc triển khai áp dụng ISO 9001 thường gặp phải những khó khăn sau: Khó khăn khi phải thay đổi các thói quen cũ chưa tốt bằng những thói quen mới tốt hơn Doanh nghiệp thường gặp phải các trở ngại do sức ì tâm lý vì không muốn thay đổi, và những thói quen lâu đời đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Họ ngại phải mất quá nhiều thời gian và công sức trong việc tìm hiểu những yêu cầu của tiêu chuẩn. Khó khăn khi xây dựng một hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng Việc ghi lại những gì đang làm một cách hiệu quả có hệ thống khá phức tạp dẫn đến việc không khách quan khi mà đánh giá thực trạng hệ thống của mình khi so sánh với những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Việc xây dựng các thói quen thực hiện có kế hoạch, tuân thủ những quy định của tiêu chuẩn ISO 9001 và ghi lại được những gì đã làm là một công việc tốn rất nhiều công sức và thời gian. Khó khăn trong vai trò của các nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo thường gặp khó khăn trong việc phân công rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng vị trí và sự phối hợp lý giữa các bộ phận; cung cấp nguồn lực về thời gian, đào tạo và sự hợp tác; kiểm soát và duy trì hệ thống thường xuyên. Để giảm bớt các áp lực trên trên, doanh nghiệp có thể tìm sự trợ giúp từ các tổ chức tư vấn uy tín.
Tin mới