Thứ bảy, 25/06/2022 | 14:29

Tôi nhận thấy có nhiều sản phẩm có ký hiệu UL/CE/FCC, các ký hiệu này liên quan gì đến chất lượng của sản phẩm?

UL là ký hiệu viết tắt của Underwriters Laboratries, một tổ chức chứng thực sản phẩm toàn cầu độc lập có trụ sở chính tại Northbook, bang Illinois, Hoa Kỳ. Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là: cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản; lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và cuối cùng là xây dựng tiêu chuẩn. Sự xuất hiện của dấu UL trên sản phẩm cho biết sản phẩm đó đã được UL xem xét chặt chẽ, đảm bảo an toàn trước khi tiếp cận thị trường. Kí hiệu này có thể có trên tất chủng loại sản phẩm. Trong khi đó, dấu CE (Viết tắt của: Conformity European) trên sản phẩm cho thấy sự cam kết của nhà sản xuất đối với sản phẩm của họ, đáp ứng được mọi yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như pháp lý và được phép lưu thông trên phạm vi toàn Châu Âu. Đây là ký hiệu bắt buộc của các sản phẩm khi muốn lưu hành trong phạm vi Châu Âu. FCC (Federal Communication Commission) là tên viết tắt của Ủy ban Truyền thông Liên bang là cơ quan đảm nhiệm việc quản về viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện… ở Mỹ. Dấu hiệu FCC trên sản phẩm cho biết sản phẩm đó không phát ra mức sóng radio quá cao đến mức nó có thể gây nhiễu loạn đến các thiết bị điện tử khác.
Tin mới