Chi tiết

Tiến độ Chương trình TPM triển khai tại Công ty EMTC

Công ty Cổ phẩn Cơ khí Xuất khẩu (EMTC) đã tham gia chương trình TPM do Bộ Công Thương hỗ trợ từ tháng 7/2020. Sau hơn 2 tháng triển khai, hoạt động TPM tại Công ty EMTC đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần tăng chỉ số OEE lên 2% so với trước khi triển khai các giải pháp cải tiến.

Chương trình TPM tại Công ty EMTC được triển khai thí điểm tại khu vực gia công cần gạt khởi động, trong đó hoạt động bảo trì tự quản (AM) được áp dụng cho cả 4 máy gia công chuyên dùng còn hoạt động cải tiến có trọng điểm (FI) và tính toán chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) được thực hiện trước tại 1 máy nhằm đảm bảo phù hợp với nguồn lực của Công ty hiện tại trong việc thu thập dữ liệu.

Qua tính toán chỉ số OEE tại máy gia công K206 cho thấy, tổn thất hiệu suất thiết bị tổng thể nhiều nhất đến từ tổn thất tính sẵn sàng của thiết bị. Cụ thể, tổn thất tính sẵn sàng của máy chủ yếu đến từ thời gian chuẩn bị nguyên liệu, dao cụ và vật tư. Giải pháp đưa ra là chuẩn bị đầy đủ vật tư trước khi vận hành, di chuyển vị trí các máy trong dây chuyền theo dòng sản phẩm để giảm quãng đường vận chuyển vật tư, góp phần tăng sản lượng toàn bộ dây chuyền.

Bên cạnh đó, để giảm thời gian dừng máy lắt nhắt cần tăng cường hoạt động phát hiện bất thường và gắn thẻ thiết bị, tổng hợp nhật ký thẻ tại thiết bị để từ đó hoàn thiện lịch bảo dưỡng định kỳ.  Bảo trì tự quản hiện chỉ mới áp dụng chủ yếu tại 1 máy, trước khi kết thúc chương trình vào tháng 10 tới, hoạt động này sẽ được mở rộng sang 3 máy khác trong cùng dây chuyền sản xuất cần gạt khởi động.

Hoạt động triển khai TPM tại Công ty EMTC cho thấy một số kinh nghiệm có thể áp dụng tại các nhà máy khác như: cần triển khai bảo trì tự quản tại phạm vi rộng (1 phân xưởng, 1 dây chuyền) để nâng cao tinh thần thi đua của người thợ vận hành bởi đây là đối tượng chính của bảo trì tự quản. Các buổi đào tạo và hướng dẫn thực tế đòi hỏi phải có thợ vận hành tham gia, tránh tình trạng chỉ có cán bộ quản lý tham gia và không có hoạt động đào tạo nội bộ. Bên cạnh đó, thiết lập các bài học một điểm và hình ảnh trước sau TPM giúp tạo ra một bộ tài liệu đào tạo trực quan và dễ dàng hướng dẫn cho nhân sự mới, giúp giảm thời gian đào tạo.

Văn phòng NSCL

Tin mới