Thứ bảy, 25/06/2022 | 14:50

Trình độ công nghệ ngành may mặc

Nhằm nghiên cứu, thu thập thông tin và xác định các công nghệ trọng yếu, quyết định năng lực cạnh tranh của ngành may mặc Việt Nam, phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển công nghệ cho ngành trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương tiến hành khảo sát hiện trạng áp dụng công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong ngành may mặc.

Bộ Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp hợp tác, cung cấp thông tin theo mẫu phiếu đính kèm. Phiếu khảo sát đề nghị gửi về Bộ Công Thương (thông qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 22 tháng 11 năm 2019 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi bản cứng tới địa chỉ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2. Gửi bản mềm tại đây.
3. Trả lời trực tuyến tại đây

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bà Vũ Thanh Tâm, điện thoại 0369.202.770, email: thongtindetmay@gmail.com hoặc Bà Dương Hương Quỳnh, điện thoại (024)222.02306, email: quynhdh@moit.gov.vn.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý doanh nghiệp.
Trân trọng cảm ơn ./.

PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN

Hiện trạng áp dụng công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ

NGÀNH MAY MẶC

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHỆ

Vui lòng chọn tất cả các nội dung phù hợp, bổ sung số lượng lao động cho mỗi công đoạn có hoạt động

Vui lòng chọn 1 lựa chọn. Trong trường hợp có nhiều lựa chọn, chọn tần suất cao nhất

C. NGUỒN LỰC VÀ NĂNG LỰC TIẾP NHẬN CÔNG NGHỆ

D. NHU CẦU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ

Vui lòng cho biết công nghệ hiện đại cụ thể nào sẽ trực tiếp cải thiện hoạt động sản xuất may mặc của doanh nghiệp, những công nghệ dự định mua và sử dụng trong 5 năm tới (VD như CAD/CAM cho khâu thiết kế); hoặc những công nghệ có ích nhưng chưa thể áp dụng trong 5 năm tới (có thể vì quá đắt, vì công ty chưa có nhân lực phù hợp để sử dụng, v.v.).

Tên doanh nghiệp
Ngày phản hồi