Chi tiết

Vật liệu xây dựng Cao Bằng: Lá cờ đầu ứng dụng công nghệ 4.0

Công ty CP SXVLXD Cao Bằng tiền thân là Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng, được thành lập năm 1959, với nhiệm vụ chủ yếu là SXVLXD như gạch đất sét nung công nghệ lò tuynel, gạch bê tông, xi măng, cột điện bê tông ly tâm, ống cống các loại… Năm 2000, Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần. Sau 18 năm thực hiện cổ phần hóa, công ty luôn khẳng định phong trào cải tiến, sáng tạo kỹ thuật đã thực sự phát triển mạnh mẽ và được xem là yếu tố then chốt, lâu dài, tạo bước phát triển đột phá về khoa học công nghệ.

Tháng 6 năm 2019 Công ty cổ phần SXVLXD Cao Bằng đã ứng dụng Robot tích hợp công nghệ 4.0 vào sản xuất gạch Tuynel tại công đoạn sản xuất gạch mộc, thay thế lao động thủ công tại Công đoạn sản xuất này.

Công ty đã mạnh dạn đầu tư 6 tỷ đồng lắp đặt 1 robot nhập khẩu sử dụng trong công đoạn sản xuất gạch mộc và đầu tư 24 tỷ đồng nâng cấp, làm mới hệ thống hạ tầng phụ trợ, gồm: xe goòng, đường ray, hồi lưu, tời tự động, xe phà, lò nung… Đây là một trong những cải tiến vượt bậc của Công ty trong hơn 20 năm vừa qua của công ty.

Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng Vũ Bảo Lân cho biết: Sau khi xếp vào xe goòng một lớp gạch, robot quay lại và vươn cánh tay gắp một lượng gạch khác tương đương xếp gọn gàng lên xe goòng. Mỗi lần robot gắp được 96 viên gạch mộc để xếp lên xe goòng, mỗi xe goòng tải 2.880 viên, nâng cao năng suất thêm rất nhiều lần so với trước đây.

Mặt khác, robot này cũng đã giải quyết đáng kể vấn đề về nhân lực của công ty. Mỗi Robot có thể thay thế 30 công nhân làm việc trong một ca liên tục để bốc xếp gạch lên xe goòng. Năng suất một ngày của robot có thể bằng 100 công nhân lao động. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, công ty nhận thấy bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trực tiếp sản xuất trong dây chuyền, đồng thời ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình.

Thành quả của ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao thương hiệu các mặt hàng vật liệu xây dựng của Công ty trên thị trường Cao Bằng cũng như trên cả nước. Sản lượng gạch quy chuẩn đạt 49 triệu viên (năm 2014) tăng lên 57,4 triệu viên (năm 2018); sản lượng bê tông đúc sẵn đạt 700 m3 (năm 2014), tăng lên 800 m3 (năm 2018); sản phẩm xi măng tương ứng 11.904 tấn (năm 2014), tăng lên 15.093 tấn (năm 2018).gạch không nung… Doanh thu đạt 55 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước trên 2,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP SXVLXD Cao Bằng tiền thân là Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng, được thành lập năm 1959, với nhiệm vụ chủ yếu là SXVLXD như gạch đất sét nung công nghệ lò tuynel, gạch bê tông, xi măng, cột điện bê tông ly tâm, ống cống các loại… Năm 2000, Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần. Sau 18 năm thực hiện cổ phần hóa, công ty luôn khẳng định phong trào cải tiến, sáng tạo kỹ thuật đã thực sự phát triển mạnh mẽ và được xem là yếu tố then chốt, lâu dài, tạo bước phát triển đột phá về khoa học công nghệ.

Tháng 6 năm 2019 Công ty cổ phần SXVLXD Cao Bằng đã ứng dụng Robot tích hợp công nghệ 4.0 vào sản xuất gạch Tuynel tại công đoạn sản xuất gạch mộc, thay thế lao động thủ công tại Công đoạn sản xuất này.

Công ty đã mạnh dạn đầu tư 6 tỷ đồng lắp đặt 1 robot nhập khẩu sử dụng trong công đoạn sản xuất gạch mộc và đầu tư 24 tỷ đồng nâng cấp, làm mới hệ thống hạ tầng phụ trợ, gồm: xe goòng, đường ray, hồi lưu, tời tự động, xe phà, lò nung… Đây là một trong những cải tiến vượt bậc của Công ty trong hơn 20 năm vừa qua của công ty.

Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng Vũ Bảo Lân cho biết: Sau khi xếp vào xe goòng một lớp gạch, robot quay lại và vươn cánh tay gắp một lượng gạch khác tương đương xếp gọn gàng lên xe goòng. Mỗi lần robot gắp được 96 viên gạch mộc để xếp lên xe goòng, mỗi xe goòng tải 2.880 viên, nâng cao năng suất thêm rất nhiều lần so với trước đây.

Mặt khác, robot này cũng đã giải quyết đáng kể vấn đề về nhân lực của công ty. Mỗi Robot có thể thay thế 30 công nhân làm việc trong một ca liên tục để bốc xếp gạch lên xe goòng. Năng suất một ngày của robot có thể bằng 100 công nhân lao động. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, công ty nhận thấy bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trực tiếp sản xuất trong dây chuyền, đồng thời ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình.

Thành quả của ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao thương hiệu các mặt hàng vật liệu xây dựng của Công ty trên thị trường Cao Bằng cũng như trên cả nước. Sản lượng gạch quy chuẩn đạt 49 triệu viên (năm 2014) tăng lên 57,4 triệu viên (năm 2018); sản lượng bê tông đúc sẵn đạt 700 m3 (năm 2014), tăng lên 800 m3 (năm 2018); sản phẩm xi măng tương ứng 11.904 tấn (năm 2014), tăng lên 15.093 tấn (năm 2018).gạch không nung… Doanh thu đạt 55 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước trên 2,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 5,6 triệu đồng/người/tháng.

Văn phòng NSCL

Tin mới