Thứ bảy, 25/06/2022 | 14:51

Xây dựng hệ thống mục tiêu và kiểm soát mục tiêu tại công ty cổ phần Cát Tường – Bắc Ninh

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”, tổ tư vấn iEIT nhận định, Công ty Cát Tường là đơn vị điển hình trong dự án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp khi không những hệ thống hóa được chiến lược, mục tiêu từ cấp lãnh đạo mà còn rà soát được hiện trường và làm việc đến các cấp công nhân viên.

Công ty Cổ phần Cát Tường là công ty chuyên kinh doanh sản phẩm dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; công trình công cộng công ích; kinh doanh bất động sản; kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất, gia công và lắp đặt nội thất; Sản xuất và cung cấp bê tông tươi; sản xuất kinh doanh linh kiện, bo mạch điện tử… Sau vài năm, Công ty đã trở thành một trong những Công ty hàng đầu tại Bắc Ninh và khu vực phía bắc.

Dưới sự hướng dẫn của nhóm chuyên gia từ viện iEIT, Công ty Cổ phần Cát Tường đã thực hiện các nội dung như sau:

Một là, thực hiện rà soát và xây dựng Bản đồ chiến lược theo phương pháp BSC từ việc phân tích tình hình bên ngoài và bên trong doanh nghiệp, phân tích SWOT, thảo luận khung chiến lược. Công ty đã xác định cho mình chiến lược đến năm 2025 là trở thành doanh nghiệp bất động sản nhà ở xã hội có sản phẩm được ưa chuộng nhất tại Bắc Ninh. Hai là, từ Bản đồ chiến lược, nhóm tư vấn hướng dẫn hoàn thiện hệ thống thẻ điểm KPI giai đoạn 2020 đến 2025, kiểm soát mục tiêu ở cả 3 cấp là công ty, đơn vị, vị trí.

Kết quả sơ bộ, Thẻ điểm KPI ghi nhận mục tiêu ở cả 3 cấp và 7 phòng ban công ty đều đạt tiến độ và chỉ tiêu 100%, không có phòng ban nào có số điểm dưới 50 và có 4 phòng ban có số điểm trên 85, trong đó Phòng tài chính kế toán khối đầu tư có số điểm cao nhất là 91 điểm. Sau thời gian triển khai thử nghiệm, Cát Tường đã ban hành quy chế triển khai KPI toàn công ty, được tập thể cán bộ, nhân viên hết sức hưởng ứng.

Đánh giá kết quả triển khai tại Công ty Cát Tường, tổ tư vấn nhận thấy Cát Tường là đơn vị tiêu biểu trong dự án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp khi không những hệ thống hóa được chiến lược, mục tiêu từ cấp lãnh đạo mà còn rà soát được hiện trường và làm việc đến các cấp công nhân viên.

Nguồn: Vụ Khoa học & Công nghệ

Tin mới